04.12.2018 09:13
18. Madde Uygulaması

09.10.2018 Tarihli ve 2018-840 Sayılı Rize Belediyesi Encümen Kararı gereği uygun görülen; Rize İli, Merkez İlçesi, Piriçelebi Mahallesi, 97 ada, 1 no.lu parsel üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi uygulaması sonucunda DOPO (Düzenleme Ortaklık Payı Oranı): 0.3772932 olarak hesaplanmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19.Maddesi gereği tescil işlemine esas oluşturulan parselasyon planları 03.12.2018 tarihinden 02.01.2019 tarihine kadar 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.

Soru ve Görüşleriniz