31.01.2019 17:00
18. Madde Uygulaması

27.12.2018 Tarihli ve 2018-1067 Sayılı Rize Belediyesi Encümen Kararı gereği uygun görülen; Rize İli, Merkez İlçesi, Camiönü Mahallesi, 269 ada 12, 13, 14 ve 37 no.lu parseller üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi uygulaması sonucunda DOPO (Düzenleme Ortaklık Payı Oranı): 0,3052053 olarak hesaplanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereği tescil işlemine esas oluşturulan parselasyon planları 01.02.2019-02.03.2019 Tarihleri arası 30 günlük (1 ay) askı süre ile askıya çıkarılmıştır. 

Soru ve Görüşleriniz