24.01.2019 13:11
BANDOCU ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

BANDOCU ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ

 

Belediye Başkanlığımız tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre  23/01/2019 tarih ve  saat 10:00 da Rize Belediyesi Meclis Salonunda Bandocu alımı sözlü sınavı gerçekleştirilmiş olup;  aynı yönetmeliğin 12. Maddesi 5. Bendine  istinaden 1 asıl  ve 1 yedek  aday belirlenerek aşağıda ilan edilmiştir.

 

Asıl aday atanmak istediğine dair dilekçesini  28/01/2019 – 30/01/2019 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edecektir. Atamaya esas teşkil edecek belgeleri başvuru esnasında teslim alındığından herhangi bir belge eklemeleri gerekmemektedir.

 

Asıl başarı listesinde yer alan aday ;süresi içinde başvurmaz veya görevine başlamasına engel bir durum tespit edilirse bu adayın  yerine yedek başarı listesindeki aday çağrılacaktır.

 

Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumsuz çıkması halinde, bütün iş ve işlemleri iptal edilecektir. Aday bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

 İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur.


                                                          8. DERECE BANDOCU KADROSU ASIL LİSTE

 

SIRA NO

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NUMARASI

DURUMU

BAŞARI PUANI

1

MEHMET VARLI

387********30

ASIL

80,13

 

                                                         8. DERECE BANDOCU KADROSU YEDEK LİSTE

 

SIRA NO

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NUMARASI

DURUMU

BAŞARI PUANI

       1

HALİL İBRAHİM ÖZDAMAR

536*********86

YEDEK

61,84

Soru ve Görüşleriniz