18.07.2018 16:28
İlan Metni

İLAN METNİ

10/07/2018 tarih ve 2018-590 sayılı belediye encümen kararı gereği uygun görülen Rize İli Merkez İslampaşa Mahallesi 923 ada 8,27,29,33,34,42,49,50 parseller üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi uygulaması sonucunda DOPO (Düzenleme Ortaklı Payı Oranı):0.3669850 olarak hesaplanmıştır. Aynı Kanunun 19. maddesi gereği tescil işlemine esas oluşturulan parselasyon planları,ayırma çapları ve diğer teknik evraklar 20/07/2018 tarihinden 20/08/2018 tarihine kadar 1 ay(30 gün) süreyle ilan edilmek üzere askıya çıkartılmıştır.

Soru ve Görüşleriniz