01.03.2018 13:51
Kurumumuzda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin İşçi Statüsüne Geçiş Sınavı Duyurusu

Kurumumuzda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin İşçi Statüsüne Geçiş Sınavı Duyurusu

 01.03.2018

 SINAVIN ADI:

Rize Belediyesinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin İşçi Statüsüne Geçiş Sınavı

 SINAV USULÜ:

Sınav; sözlü ve uygulamalı olarak ve her gün 2 oturum şeklinde yapılacaktır.

             I. Oturum saat 9.30 – 11.30,

II. Oturum 13.30 – 15.30’da başlayacak olup adaylar sınav saatinden 15 dakika önce sınav salonunda hazır bulunmak zorundadırlar.

             v  Adaylar sınava listedeki sıra ile ve kimlik belgesi ibraz edilmek suretiyle alınacaklardır.

 SINAV TARİHİ:

Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen adaylar sözlü sınava, aşağıdaki sınav takvimi ve duyuru eki listede belirtilen gün ve oturumlarda alınacaklardır.

 SINAV YERİ:

Rize Belediyesi Binası Meclis Salonu (Kat:4)

 SINAVIN İLANI VE İTİRAZ

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 Sınavda başarılı olamayanlar, 23.03.2018 – 26.03.2018 tarihleri arasında gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne itirazda bulunabilir. İtirazlar Sınav Kurulunca 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir. 01.03.2018

 İlanen duyurulur.Ek: Sınava girmeye hak kazanan taşeron personel isim listesiİlgili Dosyalar

Soru ve Görüşleriniz