04.10.2019 08:51
Piriçelebi Mahallesi 84 ada 7 no.lu parsel üzerindeki Metruk Yapının Rapor Duyurusu

Rize Merkez Piriçelebi Mahallesi 84 ada 7 no.lu parselde bulunan metruk yapı için hazırlanan raporun ve encümen kararının 3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesine istinaden 30 günlük duyuru ilanıdır.

Soru ve Görüşleriniz