• 27 EKİM
  Su Kesintisi
  Bakım Onarım Çalışması Nedeniyle Çorapçılar, Hamzabey, İslampaşa, Bağdatlı, Portakallık ve Gülbahar  Mahallelerimizin Bazı Bölgelerine Bugün Saat 17:00'a Kadar Su Verilemeyecektir. Bilgilerinize 27/10/2020
 • 24 EKİM
  Su Kesintisi
  Bakım Onarım Çalışması Nedeniyle Çarşı Mahallemizin Bazı Bölgelerine Bugün Saat 12:00'a Kadar Su Verilemeyecektir. Bilgilerinize 
 • 22 EKİM
  Su Kesintisi
  Bakım Onarım Çalışması Nedeniyle Yağlıtaş, Ekmekçiler, Kaplıca, Yeniköy, Kale, Kavaklı ve Halatçılar Mahallelerimizin Bazı Bölgelerine Bu Gece Saat 24:00'a Kadar Su Verilemeyecektir.
 • 15 EKİM
  Yeniköy Mah. 49 ada 78 no.lu parseldeki metruk yapıya ait rapor ve encümen kararı
  Yeniköy Mah. 49 ada 78 no.lu parseldeki metruk yapı için düzenlenen rapor ve encümen kararı
 • 15 EKİM
  Yeniköy Mah. 49 ada 14 no.lu parseldeki metruk yapıya ait rapor ve encümen kararı
  Yeniköy Mah. 49 ada 14 no.lu parseldeki metruk yapı için düzenlenen rapor ve encümen kararı
 • 14 EKİM
  1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI
   Rize (Merkez) 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Rize Belediye Meclisinin 13 Ekim 2020 tarihli toplantısında onaylanmasının ardından 14.10.2020 tarihi itibariyle askıya çıkarıldı.    Rize (Merkez) 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 14.10.2020 – 12.11.2020 tarihleri arasında Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda  ilan edilmektedir.     Plana ilişkin itirazlar için askı bitiş tarihine (12 Kasım 2020) kadar Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' ne tapu örneği ve ilgilisine ait dilekçe ile başvuru yapılabilir.Revizyon Uygulama İmar Planı_1Revizyon Uygulama İmar Planı_2Revizyon Nazım İmar PlanıPlan Açıklama RaporuAskıya Çıkış Tutanağı
 • 13 EKİM
  Su Kesintisi
  Bakım Onarım Çalışması Nedeniyle Tophane ve Yeniköy Mahallelerimizin Bazı Bölgelerine Bugün Saat 17:00'a Kadar Su Verilemeyecektir. Bilgilerinize.
 • 12 EKİM
  Su Kesintisi
  Oluşan Heyelan Nedeniyle Kaplıca Mahallemizin Bazı Bölgelerinde Bugün Saat 22:00'a Kadar Su Verilemeyecektir. Bilgilerinize.
 • 10 EKİM
  Su Kesintisi
  Bakım Onarım Çalışması Nedeniyle Fener ve Boğaz Mahallelerimizin Bazı Bölgelerine Bugün 13:00'a Kadar Su Verilemeyecektir.Bilgilerinize
 • 10 EKİM
  Su Kesintisi
  Bakım Onarım Çalışması Nedeniyle Kaplıca Mahallemizin Bazı Bölgelerine Bugün 17:00'a Kadar Su Verilemeyecektir.Bilgilerinize

Soru ve Görüşleriniz