07.11.2019 16:39
BELEDİYE BAŞKANIMIZ RAHMİ METİN’DEN “MEVLİD GECESİ” MESAJI

 

Sevgili Peygamberimiz, Fahri Kâinat Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v) dünya âlemini şereflendirdiği müstesna bir geceyi idrak ediyoruz. Doğumuyla insanlık tarihinin akışını değiştiren Peygamberimizin tebliğ ettiği ilahi mesajlar ile yeryüzünde birçok önemli gelişmeler yaşanmış ve insanlık üzerindeki cehalet bulutları dağılmıştır.

İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hazreti Peygamberin hayatında ve öğütlerinde bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık ve güzel örnekler vardır. Hz. Peygamber'in doğumunu anlamaktaki asıl gaye, evrensel olan nübüvvetini, Kur'an'a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır, kerem ve cömertliğini anlamaktır. Kısaca; insanlığa sunduğu değerlerin farkına varmak, hatalarımızı gözden geçirme fırsatını yakalamak, O'nun yaşadığı gibi yaşamaya çalışmak ve Allah'ı sevmenin bir gereği olarak O'na uymaktır. Hz. Peygamberin eşsiz hayatının bilinmesi ve örnek alınması hepimizin yegâne gayesi ve görevi olmalıdır.

Rahmet elçisi Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerini ifade eden Mevlid Gecesi, hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Toplum olarak ibadetlerimizi en samimi bir niyetle ifa edebileceğimiz mübarek bir gecedir. Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Tüm İslam âleminin Mevlid Gecesi mübarek olsun.

Soru ve Görüşleriniz