21.02.2019 09:26
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN DUYURU

Son dönemlerde basında ve kamuoyunda vatandaşlarımızın binalarında gördükleri çatlaklıklar ve tereddütler hakkında nasıl bir işlem yapmaları gerektiği hakkında oluşan bilgi kirliliğini gidermek ve vatandaşlarımızın doğru bilgi sahibi olmaları amacıyla aşağıdaki duyurunun yapılması zarureti hasıl olmuştur.
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki Kanun Hükümlerine göre; ‘’Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilir. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır.’’ denilmektedir.
Bu itibarla Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz sitesindeki linkten ( https://rize.csb.gov.tr/6306-sayili-kanun-kapsaminda-rize-d…adresinden) ulaşabileceğiniz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilimizde lisanslandırılan, mevcut lisanslı kuruluşlar eliyle ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 2019 yılı m2 fiyat bedeli mukabilinde vatandaşlarımız binalarının risk tespitini yaptırabilirler.
Kamuoyuna duyurulur.

Soru ve Görüşleriniz