Hal Müdürlüğü
Resul USTA

26.05.1967’de Rize ‘de doğdu.İlköğretim ve Ortaöğrenimini Rize’de tamamladı.1985 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.1988 yılında Diyanet İşleri Başlkanlığında memurluğa başladı.1994 yılında Rize Belediyesine yatay geçiş yaptı. 1996-2004 yıllarında Zabıt memuru olarak görev yaptı.2004-2008 yılları arasında Satınalma Şefiliğini üstlendi.2008 yılında Hal Müdürlüğüne atandı.Evli ve iki çocuk babası.

Altı yıldır Bem-Bir Sen İl Başkanlığı ve Memur Sen İl Başkanlığı göre yürütüyor.Aynı zamanda Rie Otizmle mücadele ve Eğitim derneğini 2009 (ROMED) 2009 yılında kurup başkanlığında yürütmektedir.

Ana Fonksiyonu:

 İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.

 Müdürlüğün Görevleri:

1.       Toptancı halde yapılan ve  satımları kontrol eder.

2.      Yaş sebze, meyve ve su ürünleri ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak ve tüketiciler ile yaş sebze, meyve ve su ürünleri ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını dengeli ve eşit şekilde korumak ve toptancı hallerini modern ve çağdaş bir alt yapı sistemine kavuşturmak ve belediye rüsumunun tam olarak, zamanında toplanması için gerekli tedbirleri almaktır,

 3.     Hal'in sevk ve idaresi, Hal Müdürlüğünce yapılır,

 4.     Hal'in açılış ve kapanış saatleri azami ve asgari saatlerin tespiti Müdürlükçe yapılır. Kış ve yaz sezonlarına uygun olarak tespit edilen saatler ilan edilerek duyurulur.

 5.    Hal dahilinde intizanın temin edilmesi, satıcılar, müşteriler ve halde çalışan şahısların gerek birbirleri ile gerekse hal personeli ile olan ilişkilerinin tanzimi ve aralarındaki ihtilafların        çözümüne yardımcı olmak.

 6.      Hale giriş ve çıkış kontrolü ile malların gece ve gündüz muhafazasına ait tedbirleri almak,

 7.      Satıcıların faaliyetlerini denetleme ve her türlü inzibatı tedbirleri almak,

 8.      Hal içerisinde resmi ya da özel duyuruları ses yayın cihazı ile yapmak,

 9.       Serbest fiyat oluşumunu etkileyen hususların ortadan kaldırılmasını sağlamak,

10.     Hal içerisinde toptan satış yapan satıcılardan, sattıkları toplam malın %2'sinin belediye payı olarak tahsis edilmesi.

11.       Hal'e giriş yapan malın kime geldiği, fatura ve irsaliyesi ile birlikte hal giriş kapısında tespitinin yapılması.

12.    Toptancı hale mal getiren, toptancı halde sürekli çalışan, toptancı halden şehir içi ve dışına mal götüren motorlu araçlardan Belediye meclislerince her yıl belirlenecek tarifeye göre giriş-çıkış ücreti alınır.

13.    İnsan sağlığına zararlı olduğu veteriner hekim raporu ile tespit edilmiş olan su ürünleri, gıda maddeleri dışındaki ürünlerin üretimi ile ilgili sanayide kullanılır veya nakliye, yükleme, boşaltma, dezenfekte gibi işlemlere yönelik her türlü imha masrafları, işletmeci tarafından karşılanmak üzere imha edilir. İşletmecinin belediye olması halinde, imha masrafları komisyoncudan/ satıcıdan tahsil edilir. İmha işlemine ilişkin bir tutanak düzenlenir.

 

HABERLER


    Müdürlük ile ilgili haber bulunamadı.

Soru ve Görüşleriniz