Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Hüseyin NALKIRAN
1966 yılında Rize’de doğdu. İlk , orta ve lise öğrenimini Rize’de tamamladı. İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Nalkıran; 1989 yılında Diyanet İşleri Bakanlığı emrinde İmam-Hatip olarak görev yaptı. 1996 yılında Rize Belediyesi’ne nakil olarak atandı. Rize Belediyesi’nde Mezarlıklar Müd., Aileden Sorumlu Müd., İdari İşler Müd., Temizlik İşler Müd. Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görev yaptı. Halen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapmakta. Evli ve üç çocuk babası.

Ana Fonksiyonu:

 İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.

 İlgili Servisler :

 - Yemekhane

- Aileden Sorumlu Servis

- Bando Şefliği

- İdari İşler

- Arşiv Servisi

- Otopark

 Müdürlüğün Görevleri:

 İdare (Yerleşim, Santral, Telsiz, Yemekhane, elektrik vb. hizmetler) ile ilgili işlemler. 

 • Birim görevlilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.
 • Merkez bina ve eklentilerinin tamamı ile, garaj,  otopark vb. yerlerin temizlik hizmetlerinin ifasını sağlamak.
 • Belediye birimlerinin genel haberleşme ve santral hizmetlerini sağlamak.
 • Merkez bina ve eklentileri ile garaj,  otoparkın iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında, hırsızlık, yangın ve benzeri tehlikelere karşı tedbir alınmasını sağlamak.
 • Müdürlüğe bağlı sosyal tesislerin işleyişini temin etmek.
 • Belediye personelinin öğle yemeğinin hazırlanmasını ve dağıtım işlerini yapmak.
 • Başkanlıkça verilecek diğer benzer görevleri ifa etmek.
 • Belediyenin sosyal faaliyetlerini tasarlamak, gerekli alt yapıyı hazırlamak.
 • Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunmak.
 • Üst mercilerce onaylanan sosyal  faaliyetleri düzenlemek, bunların işleyişini takip etmek.
 • Gerçekleştirilen etkinliklerin yayınlanması için altlık oluşturmak, Baskıya hazırlanması için Basın ve Yayın servisine iletmek.
 • Belediyenin semt konakları ve kütüphanelerin faaliyetlerini tasarlamak, gerekli alt yapıyı hazırlamak.  
 • Arşiv Servisi

  • Arşiv mevzuatını ve değişiklikleri takip edip kuruma adaptasyonunu sağlamak
  • Belirli bir süre saklayacağı arşivlik malzeme için Müdürlükler için “Birim Arşivi” kurmak.
  • Müdürlüklerin birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine etmek ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, sonuçları değerlendirmek.
  • Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesini takip ve kontrol etmek.
  • Kurum arşivini kurmak ve idare etmek.
  • Müdürlük, Birim ve Kurum Arşivlerinin elektronik ortamda değerlendirilmesi için projeler üretmek.
  • Kurum Arşivine gelen malzemelerden muhafazasına lüzum kalmayanların ayıklanması için komisyon oluşturmak ve imha işlemlerini yürütmek.
  • Ayıklama ve İmha İşlemleri neticesinde, Kurum arşivinde saklanmak üzere kalan malzemeleri mevzuata göre tasnif etmek ve hizmete sunmak.
  • Arşiv Servisi birim arşivi ve Kurum arşivi bünyesindeki arşivlik ve arşiv malzemelerini arşiv mevzuatında belirtildiği şekilde,  her türlü zarar ve zararlılardan korumak.
  • Rize Belediyesi bünyesinde üretilen evrakların ve uygulanan tekniklerin standardizasyonu için proje üretmek.
  • Rize Belediyesi arşivlerini düzenleme çalışmalarında elde edilen verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve değerlendirilmesi işlemlerini koordine etmek, çıkan sonuçları değerlendirmek.
  • Ayıklama ve İmha Komisyonun tereddüt ettiği konularda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden Başkanlık kanalıyla görüş talep etmek.
  • Rize Belediyesi arşivlerinin ayıklanması ve tasnifi sonucunda ortaya çıkan tarihi değerdeki malzemeleri kapsayan, araştırmacılara açık, Kurum arşivi bünyesinde “Belediye Tarihi Arşivi”ni oluşturmak ve araştırmacıların istifadesine sunmak.
  • Rize Belediyesi Başkanlık Makamınca ve Daire başkanlığınca verilecek diğer benzer görevleri ifa etmek.

   Teknik Hizmetler 

  a)      Telsizler: Başkan ve yardımcılarının tüm müdürlerin el, araç ve masa telsizlerin bakım onarım ve tamir işlerinin yapılması.

  b)     Santral: Hizmet binamızın ve ünitelerinin tüm telefon görüşmelerinin sağlıklı işleyişinin temini, sağlamak.

  c)      Elektrik, Elektronik ve Telefon: Belediyemiz ana bina hizmet binaları  park bahçeler çevre aydınlatma havuz ve su fıskiyeleri telefon arıza ve bakım onarımı tamirlerinin yapılması.

  d)     Asansör : Hizmet binamızın asansörünün bakım onarım ve tamir işleri

  e)     Fuel oil / Doğal Gaz: Hizmet binamızın ısınma sisteminin kontrolü ve takibi arızalanan yerlerin bakımı ve onarım işleri.

  Müdürlüğümüz Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin Sosyal etkinliklerini değişen şartlara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış kültür seçeneklerini bağlı birimleri koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosu düzenlemek görevleri arasındadır.

              Belediyenin en önemli misyonlarından biri olarak sosyal hizmetleri kapsamında manevi değerlere saygılı her türlü kültür ve sanat faaliyetlerine, eserlerine destek vermek, birçok dalda özgün ve seçkin eserler oluşmasına yönelik yarışmalar ve sergiler açmak, düşünce düzeyini yükseltecek konferans ve paneller düzenlemek de görevleri arasındadır.

   Yemekhane

  l  İftar ve Fakirlere Yemek Organizasyonu

  l  Yardım Sandığı ve Diğer Yardımlar vb. hizmetlerin yürütülmesi.

   Bando Takımı :

   1.Şehrimizde başka bando takımı bulunmadığından, Belediyemiz Bando Takımı Milli Bayramlarda, şehrimize gelen devlet büyüklerini karşılamada ve yurdumuzda kutlanan tüm Şehitleri Anma Törenleri ve Resmi olarak ilan edilen haftalarda ayrıca ilimizde yapılan etkinliklerin açılışlarında görev yapar.

  2.Bunların yanı sıra ilçelerimizde yapılan festivallerde ve açılışlarda görev yapabilir.

  HABERLER


  Soru ve Görüşleriniz