Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Murat ŞEKER
içerik güncellenecek...

Ana Fonksiyonu:

İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.

İlgili Servisler :

Atölye Servisi

Makine  Araç Park Servisi    

Müdürlüğün Görevleri:

 • Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin bakımı, onarımı ve tamiratlarının yapılması;  bu işler için gerekli her türlü mal, malzeme ve hizmetlerin satın alınmasını sağlar. Belediyemize ait araçların muayene, sigorta vb. resmi işlemlerini takip eder. Ayrıca birimlerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü ahşap, metal imalatları ile elektrik ve kaynak işlerini yapar. İmalatlarla ilgili tamirat ve onarım işlerini yürütür.
 • Araç havuzunun etkin ve verimli kullanılmasını sağlar.
 • Kent halkına getirilecek hizmetler için gerekli olan makine, tesis ve ekipmanı ile ilgili yapımcı birimlerin iş kapasiteleri ve çalışma programlarının gereğine göre seçip uygun bir zamanlama ve optimum verimlilik sağlayıcı şekilde seçmek ve satın alıp işletmeye sokmak.
 • Belediyemizin tüm makine tesis ve ekipmanlarını işletme, kontrol, denetimi ile tüm ikmal tamir ve bakım işlemlerini yürütmek.
 • Yıllık çalışma programını hazırlar, Başkanlık Makamınca ayrılan ödeneğin yıllık çalışma programına göre harcanmasını sağlar, gerektiğinde yeniden ödenek verilmesi için Başkanlık makamına teklifte bulunur.
 • Kendine bağlı servisler  arasındaki organizasyonu düzenler, geliştirir, işleri dağıtır, çalışmaları kovuşturur ve kontrol eder.
 • Çalışma konuları ile ilgili hususlarda bilimsel ve teknik gelişmeleri kovuşturur ve metodların geliştirilmesi için incelemeler yapılmasını sağlar, bu çalışmalar sonunda bilimsel olarak nitelendirdiği önemli hususlar hakkında Başkanlık Makamına bilgi verir.
 • Elemanlarının ilgisi bulunan konularda kurs, konferans, seminer düzenlemesi yoluyla eğitilmesini Başkanlık Makamına teklif eder. Gerektiğinde bu çalışmalara görevli olarak katılır. Yeni alınan elemanların işbaşında yetiştirilmesini daha üst pozisyonlar için hazırlanmasını ve özel olarak eğitimlerini sağlar.
 • Belediyece satın alınacak makine, avadanlık, yedek parça ve benzerleri ile ilgili teknik şartnameleri hazırlar-hazırlatır. Gerekli onayı almak üzere Başkanlık Makamına sunar.
 • Makine ve tezgah elemanlarınca hazırlanan, kaza hasar tutanakları ile arıza bildirim raporlarını inceler, onaylar ve Başkanlık Makamına sunar.
 • Satın alınan veya Belediyeye yeni gelen makine, malzeme ve benzerlerini teknik muayene, deneme ve kabul işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
 • İşe alınacak şoför ve operatörlerin seçimini bizzat yapar ve sonuçlandırır.
 • Belediyenin diğer birimlerinden gelecek isteklere göre Belediyenin yıllık makine tasarısını hazırlar ve Başkanlık Makamına sunar.
 • Jeneratörün bakım ve onarımının yapılması (bakım ve onarım talimatnamesi hazırlanacak)
 • HABERLER


  Soru ve Görüşleriniz