Özel Kalem Müdürlüğü
Enes BÜYÜK

Özgeçmişi


1985 yılında Rize’de doğdu. İlkokulu Merkez 50.Yıl ilköğretim okulunda, orta ve lise tahsilini Rize Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans Eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 2008 yılında Meram Belediyesinde memuriyete başlayan Büyük,2010 yılında Rize Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne naklen atandı. 2013-2015 yılları arasında Muhasebe Şefliği görevini yürütmekteyken 2015 yılında Satın Alma Müdürlüğüne vekâleten atanmıştır. 24.06.2016 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanan Enes Büyük evlidir.

 Ana Fonksiyonu:

 İlgi: Mevzuatın, ilgili bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak. 

İlgili Servisler :

     -  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Servisi  

Müdürlüğün Görevleri:

 • Harcama yetkisi eliyle, Belediye başkanı adına Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi’ni kullanmak,
 • Belediye Başkanı’nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek.
 • Belediye Başkanına ve müdürlüğe gelen, giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması, arşivlenmesini; Belediye Başkanı’nın imzalaması, onaylaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
 • Belediye Başkanı’nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri ve sair önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek ve zaman ve yerlerini Belediye Başkanı’ na bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye Başkanı’nın  iştirak etmesini temin etmek, Belediye Başkanı’nın iştirak edemediği program, tören vs.lerde başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek.
 • Belediye Başkanı’nın ziyaretlerine gelen yurt içi ve yurt dışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek.
 • Başkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye Başkanı’nın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
 • Belediye Başkanı’nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek.
 • Başkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek,
 • Başkan’ın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye’ de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek.
 • Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek.
 • Belediye Başkanı’nın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek.
 • Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Müdürlüğün görev ve yetki alanındaki çalışmalar, kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. Tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken itinayı göstererek tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla mükelleftir.
 • Müdürlük, Belediye Başkanı’na bağlı olarak çalışır. Belediye Başkanı’nın görevi başında bulunamadığı durumlarda Belediye Başkanı’na vekâlet eden Vekili’ne bağlı olarak çalışmalarını yürütür.
 • Gelen ve giden gizli evrak defterlerini tutmak, mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazıların ilgili birimlere ve kuruluşlara gizli kaşesiyle kaşelenip gönderilmesi ve özel defterine kaydedilmesi gerektiğinden buna uygun davranmak, defteri daimi surette kilit altında muhafaza etmek.
 • Festival/ etkinlik organizasyonlarını yürütmek.
 • Basın ve Halkla İlişkiler Servisi :

 • Şehir içi özel gezi ve çalışma denetimlerinde Başkana refakat etmek.
 • Başkan adına bizzat gelen, mektupla veya telefonla başvuran, dilek ve temennilerini bildiren vatandaşın müracaatını tespit etmek.
 • Başkan adına gelen mektupları açmak ve ilgili işlemleri yapmak.
 • Vatandaştan gelen istek mektuplarını incelemek ve tasnif etmek.
 • Vatandaş istekleri ile ilgili Başkanlık onaylarını birimlere ulaştırmak.
 • Başkanlığın bastırdığı özel tebrik, taziye mektuplarını ilgili adreslere göndermek.
 • Belediye çalışmalarının tanıtımı maksadıyla ilgili olarak gerekli fotoğrafları çekmek, çekilen fotoğrafların arşivlenmesini sağlamak.
 • Belediye araçlarının kaza geçirmeleri durumunda sigorta işlemleri için fotoğraflar çekmek.
 • Belediyenin başlatmış olduğu çeşitli kampanyaların afiş ve broşürlerini hazırlamak.
 • Belediye faaliyetlerinin tanıtımı için gerekli pankartları hazırlamak.
 • Belediye çalışmalarını takip etmek ve bu çalışmalar hakkında basına gerekli bilgiyi vermek.
 • Belediyeyi ve belediye faaliyetlerini tanıtıcı rehberleri hazırlamak.
 • Vatandaşların dileklerini dinlemek ve taleplerine çözüm aramak.
 • Belediyemizde çeşitli Halk Meclislerini organize etmek ve bu toplantılara iştirak etmek.
 • Halk Meclisi toplantılarına  ilgili birim amirlerinin iştirakini temin etmek.
 • Belediye faaliyetlerinin halka duyurulması için çeşitli törenler tertip eder.
 • Başkanla görüşmek isteyen özel ve tüzel kişilerin randevularını ayarlamak ve başkanın uygun göreceği bir zamanda görüşmenin teminini sağlamak.
 • Halka açık görüşmelerde düzeni sağlamak ve halkın taleplerini kaydederek değerlendirme işlemini sağlamak.
 • Belediyenin yapacağı toplantıların halka, ilgililere ve basına duyurulmasını sağlamak.
 • Başkanın basın toplantılarını organize etmek.
 • Basında belediye ve belediye faaliyetleri ile ilgili olarak çıkan haberleri takip etmek, bunların doğruluğunu araştırmak ve bu haberlerden  başkanlığın haberdar olmasını sağlamak.
 • Belediye faaliyetleri ile ilgili periyodik basılı yayınlar yayınlamak.
 • Belediye çalışmaları ile ilgili gerekli dokümanlar elde etmek, fotoğraf ve görüntü kaydı yapıp arşivlemek.
 • Başkanla görüşmek isteyen kişilerin adı soyadı, telefon numarası ve adresini kayıt altına alıp bağlı olduğu müdürlüğe sunmak, aldığı bilgiyi vatandaşa bildirmek.
 • Kayıt edilmiş görüntülerden tanıtım filmi hazırlayıp, halka sunmak.
 • Diğer birimlerin yapmış olduğu ilgili faaliyetlerde ihtiyaç doğrultusunda bilgi ve teknik yardım sağlamak.
 • Kültür-sanat etkinliklerini planlar, organize eder ve yürütür.
 • HABERLER


  • 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

   Belediye Başkanımız Prof. Dr. Reşat Kasap,  Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Kasap mesajında şu ifadeleri kullandı:“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesinde çok önemli rol oynayan öğretmenlik, dünyadaki en saygın mesleklerin başında gelmektedir. Çünkü öğretmenlik, çocuklarımıza sevgi ve saygıyı aşılayan, onlara doğruyu öğreten, vatan millet aşkıyla donatan, onları geleceğe hazırlayan ve onlara yön veren bir meslektir.Özveri, fedakârlık, sevgi ve saygı gerektiren öğretmenlik mesleği, milletin ve devletin gelişmesinde, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında son derece önemlidir. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz yeni nesillerimizi aklın ve bilimin rehberliğinde, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek bilgili, donanımlı, dinamik, açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek bizim için hayati değer taşıyor. Bu duygu ve düşünceler ile Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde başarılarının devamını dilerim.”

   DEVAMINI OKU
  • BAŞKAN KASAP’TAN İKAMETGÂH AÇIKLAMASI

   BAŞKAN KASAP’TAN İKAMETGÂH AÇIKLAMASIRize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap merkezi nüfusu 115.000 bin olan Rize’nin nüfus sayısını arttırmak için ilimizde yaşayan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulundu.İller Bankası'nın katkı paylarından Rize’nin daha fazla faydalanabilmesi ve Rize Belediyesi’nin daha fazla hizmet sunabilmesi için var olan nüfusun arttırılmasına yönelik, ilimizde ikamet etmesine rağmen, başka il, ilçe veya beldelere ikametgahı bulunan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ikametgahlarının yaşadığı illerde olmasına özen göstermeleri gerekiyor.  Bu noktada gerekli çalışmalar yürüten Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, il dışından Rize’ye gelen ve yaşamlarını ilimizde sürdüren vatandaşlarımızın vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmeleri için ikametgâhlarını Rize’ye aldırmaları konusunda hassasiyet göstermeleri çağrısında bulundu.“ŞEHRİMİZİ EL ELE VEREREK DEĞİŞTİRELİM”Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap: “Bilindiği üzere Belediyemizin en büyük gelir kaynağı İller Bankası’ndan aldığı paylardır. Bu da ilimizde resmi olarak ikamet edenlerin sayısına göre belirlenmektedir. Belediyemizin İller Bankası’ndan alacak olduğu payın artması, hizmet kalitemizin artması anlamına gelmektedir. Coğrafi şartlarından dolayı imkânları kısıtlı olan şehrimizi sizlerin gösterdiği örnek vatandaşlık sayesinde geliştireceğiz. Bunun için alınan her ikametgâh, Rize’miz için artı bir avantaj demektir.Ayrıca her geçen gün büyüyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde eğitim gören, Türkiye’nin dört bir yanından okumak için ilimize gelen öğrencilerimize seslenen Başkan Kasap; ikametgâhlarını Rize’ye aldırmaları durumunda “Rize Belediyesi'nin hizmetlerinin daha kaliteli olacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında makro ve mimari projelerle şehrimizi gelin hep birlikte el ele vererek değiştirelim” dedi. Sizlerden sonra gelecek olan nesillere temeli sağlam, aydınlık ve önünü gören bir Rize bırakma adına gecesini gündüzünüze katarak çalışmayı şiar edinen bireyler olmayı hedefleyelim. İş ve görevi icabı İlimizde bulunan bütün vatandaşlarımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inancım tamdır” dedi.

   DEVAMINI OKU
  • ÇEVRE DOSTU BELEDIYE YATIRIMLARININ KARŞILIĞINI ALDI. TÜRKIYE'NIN TEK TEMİZ HAVALI ŞEHRİ: RİZE

   Geçtiğimiz günlerde Türk Toraks Derneği tarafından Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı kabul ettiği verilere göre yapmış olduğu ölçümler sonucunda Rize, Türkiye’nin en temiz havasına sahip olan tek şehri olarak belirlenmişti.Rize Belediyesi’nin 2015 yılında hava kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak yapmış olduğu 3 buçuk milyon TL’lik asfalt üretim tesisi yatırımı göze çarpıyor. ESKİ TESİSİN YERİNE 3 BUÇUK MİLYON TL’LİK ÇEVRE DOSTU TESİSGöreve gelişinin üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden dünya standartlarında olan ve minimum zararlı gaz salınımı yaparak asfalt üretebilen tesisi hizmete sokan Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’ın 3 buçuk milyon TL tutarındaki bu çevre yatırımı dikkatleri üzerine çekmişti.YATIRIM ÇEVRECİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİYeşilin ve mavinin bütün tonlarını barındıran, özellikle doğa turizminin merkezi haline gelmeyi amaçlayan Rize’de böyle bir yatırım, ulusal çapta araştırma yapan çevre derneklerinin de ilgisini çekmişti.“ÇEVREYE EN ÇOK YATIRIM YAPAN İL BELEDİYESİ” ÖDÜLÜ RİZE BELEDİYESİ’NİNBelediye Başkanı Kasap’ın asfalt plenti yatırımının üzerinden bir yıl bile geçmeden Hayat İçin Su Derneği ve Uluslararası Girişimciler İş Adamları ve Sanayiciler Derneği tarafından düzenlenen “Su ve Çevre Ödülleri” kapsamında Rize Belediyesi, “Çevreye En Çok Yatırım Yapan İl Belediyesi” ödülü layık görülmüştü.BAŞKAN KASAP, YEREL ÇEVRE EYLEM PLANI’NI BAŞLATTIRize için çevresel sorunların belirlenmesi, ortaya konulması, çözüm yolları oluşturulması yaşanabilir ve sürdürülebilir yeşil kentin meydana getirilmesi amacıyla Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap tarafından gelecekteki çevre yönetiminin nasıl yapılacağının belirlenmesi amacıyla “Yerel Çevre Eylem Planı” hazırlandı. Bu plan kapsamında uzmanlardan ve şehrin bütün paydaşlarından görüş alınarak plan şekillendirildi.RİZE’DE ÇEVRE YÜRÜYÜŞLERİ DÜZENLENDİTemiz çevreye ve doğaya olan farkındalığı arttırmak amacıyla Başkan Kasap, Haziran ayının ilk haftasında kutlanılan çevre günlerinde geniş bir katılımla çevre yürüyüşleri düzenledi. Öğrencilerin ve şehrin bütün paydaşlarının katılığı bu yürüşlere vatandaşların ilgisi oldukça yüksek oldu.OKULLARDA TEMİZ ÇEVRE EĞİTİMLERİ YAPILDIÇevreye olan farkındalığı arttırmak amacıyla çalışmalarına ara vermeyen Başkan Kasap, okullarda çevre eğitimleri düzenledi. Başkan Kasap eğitimlerde “Çam tohumu” bulunan kalem hediye ederek, ögrencilerin ailelerine “Geri Dönüşüm ve Temiz Çevre Projesi” konulu bir mektup gönderdi.BAŞKAN KASAP, “ÇEVRE’YE OLAN YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK” Türkiye genelinde yapılan araştırmalar sonucunda tek temiz havaya sahip olan şehir olarak belirlenen Rize’ye herkesi davet eden Başkan Kasap, temiz havayı ve doğal güzellikleri korumak için yatırımlarına ve çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Başkan Kasap, “Önce Vatandaş, Önce Sağlık sloganıyla hareket ediyoruz. Güzel Rize’mizin güzel doğasını ve hemşehrilerimizin sağlığını korumak için çevre dostu uygulamalara her zaman öncelik veriyoruz. Geçen yıl da Hayat İçin Su Derneği ve Uluslararası Girişimciler İş Adamları ve Sanayiciler Derneği tarafından yapılan törende Rize Belediyesi “Çevreye En Çok Yatırım Yapan İl Belediyesi” ödülüne layık görülmüştü. Bu başarılarda geri dönüşümle ilgili yaptığımız çalışmalar, doğaya zarar vermeyen asfalt plenti, çöpten enerji üretimi, derelerimizi temiz tutmak, atık yağları ayı biriktirmek, çevre duyarlılığı arttırmak için kurumlarda ve okullarda gerçekleştirilen eğitimler gibi birçok çevre dostu uygulamamızın sonuçlarıdır.” dedi.

   DEVAMINI OKU
  • ACARA ÖZERK CUMHURİYETİ BAŞBAKANI ZİYARET ETTİ..

   ACARA ÖZERK CUMHURİYETİ BAŞBAKANI ZİYARET ETTİ..Gürcistan,  Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Zurab Pataradze, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’ı ziyaret etti.Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Rize’ye gelen Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı  Zurab Pataradze, Rize Belediye başkanlığını ziyaret etti.Başbakan Pataradze’yi ziyaretinde, Belediye  Başkanı  Prof. Dr. Reşat Kasap, makamında ağırladı. Ziyarette ki görüşmede ekonomik , ticari ve tarımsal konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, yaptığı açıklamada Başbakan Pataradze’ye  Rize ve Gürcistan Acara bölgelerinin birbirine yakın olmasından dolayı sorumluluklarının büyük olduğunu söyledi. İlişkilerimizin daha yüksek düzeyde olmasını arzu ediyoruz dedi.Gürcistan,  Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Zurab Pataradze ise Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketinde bulunmak benim için çok gurur verici. Özellikle bölgeler arası ve komşuluklarımız da  temennim odur ki mevcut olan ilişkilerimizi daha da derinleştirerek arttırmak olacaktır. Güçlü bölge güçlü devlet demektir. Nazik kabulünüze çok teşekkür ediyorum dedi. Ziyaret, beraberindeki heyetinde eşlik ettiği Bakanlar ve Belediye Başkanı ile yapılan karşılıklı hediyeleşme ve fotoğraf çekimi ile sonlandırıldı.

   DEVAMINI OKU
  • 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI

   10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI…Rize,  Bürokrasisi ile birlikte  Valilik tören alanına akın  etti. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ölümünün 79. yılına düzenlenen çelenk koyma töreni ile başladı. Törenin ardından Atatürk’ü anma programı, İsmail Kahraman Kültür Merkezinde devam etti. Törene; Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, İl Jandarma Komutanı Jd. Alb. Hakan Dedebağı, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi,İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, RTEÜ Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Kurum ve Kuruluşlar, Siyasi Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları, öğrenciler  ve çok sayıda Rizeli katıldı. Vali Bektaş, Başkan Kasap, protokolde yer alan bürokrasi, ve vatandaşlar  anma programına katılmak üzere İsmail Kahraman Kültür Merkezine geçti. Kültür Merkezindeki program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Günün Anlam ve Önemi ne dair konuşmalar “Atatürk” temalı şiirlerin okunması,  Protokol üyelerinin  şiir, kompozisyon ve resim dalında ödül alan öğrencilere hediye takdimi, Atatürk belgeseli, Orotoryum ve Atatürk’ün sevdiği şarkılar koro eşliğinde söylenerek program sonlandırıldı.

   DEVAMINI OKU

  Soru ve Görüşleriniz