Rize2053Proje Durumu   :  Devameden
Yapım Yılı   :  -

Rize 2053 projesi ile Rize ilinin, Türkiye 2023 şehirleşme ve imar vizyonunda yerini alması, şehircilikte yol haritasının belirlenmesi, günlük talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen değil, üst ölçekli planlar ve gelişme raporları ile uyumlu, Türkiye 2053 vizyonuna uygun; estetik, doğal güzelliğini ve kültürel potansiyelini hayata geçirmesi; yaşam ve mekan kalitesi yüksek, ekonomik gelişme ve rekabetçiliği destekleyen, kimlikli ve yaşanabilir, güvenli, afetlere duyarlı yapılaşmış, çevreye duyarlı, erişilebilir (engelsiz), kentlilik bilinci gelişmiş, kültürel değerleri esas alan, sosyal dayanışma ve kaynaşmayı teşvik eden, yöresel mimari ve geleneksel değerlere uygun yaşam alanlarının olduğu,  dünyanın her yerinden insanların ziyaret etmeyi ve yaşamayı arzuladığı bir kent olması vizyonu ile ilgili kurumların (akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, merkezi yönetimlerin, yerel yönetimlerin yönetici ve çalışanları, sivil toplum, özel sektör ve meslek örgütlerinin mensupları, muhtarlar) ve halkın katılımı sağlanarak, katılımcı yaklaşım ile hareket edilen ildeki uygulamalara yansıyacak bir gelecek vizyonu tartışması başlatmak, gelecekte, 2053’te görmek istediğimiz, torunlarımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize bırakmak istediğimiz Rize ili için tavsiye kararların üretilmesi amaçlanmaktadır.


Proje Çalışma Alanları

 • Akıllı Şehirler

• Kentsel dönüşüm ve binalar

• Kurumsal kapasite ve yerel yönetim dışındaki aktörler

• Mevzuat

• Planlama ve kentsel tasarım ilişkisi

• Ulaşım

• Yaşam ve mekân kalitesi (kentsel estetik)

 

 Projenin Dayandığı Mevzuatlar

• 10. Kalkınma Planı

• Avrupa Kentsel Şartı (Charter of European Cities)

• Avrupa’nın Mekânsal Gelişmesi için Rehber İlkeler, Avrupa Mekânsal Gelişme Perspektifi

• Kentleşme Şurası Komisyon Raporları ve Sonuç̧ Bildirgesi

• Şehircilik Şurası Raporları ve Sonuç̧ Bildirgesi (Çevre Şehircilik Bakanlığı)

• Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023

Soru ve Görüşleriniz