Rize 2053'e HazırlanıyorProje Durumu   :  Devameden
Yapım Yılı   :  -

Projenin Gerekçesi
“Bizim ülkemizi,  2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına taşımak gibi bir derdimiz,  bir gayemiz var. Bunun için, ülkemizde değişimin ve yeniliğin kapılarını ardına kadar açacağımıza inanıyorum.” RTE, TC Cumhurbaşkanı, 3 Nisan 2017 Rize Mitingi ''Bugünün gençlerinin, çocuklarının erişecekleri bir başka önemli yıl dönümü, İstanbul'un 1453 yılındaki fethinin 600. yıl dönümünü, yani 2053 yılını da hedeflerimiz arasına alıyor, o büyük yıl dönümü için şimdiden hazırlıklara başlıyoruz.” RTE, TC Cumhurbaşkanı “Şehirlerimizi inşa ederken rant ve kar odaklı bir anlayışa hapsolmamalı, kendi şehir kültürümüzü ihya edecek bir atılım gerçekleştirmeliyiz” RTE, TC Cumhurbaşkanı Bu proje ile Rize ilinin, Türkiye 2023 şehirleşme ve imar hedefinde yerini alması, şehircilikte yol haritasının belirlenmesi, günlük talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen değil, üst ölçekli planlar ve gelişme raporları ile uyumlu, Türkiye 2053 vizyonuna uygun; estetik, doğal güzelliğini ve kültürel potansiyelini hayata geçirmesi; yaşam ve mekan kalitesi yüksek, ekonomik gelişme ve rekabetçiliği destekleyen, kimlikli ve yaşanabilir, güvenli, afetlere duyarlı yapılaşmış, çevreye duyarlı, erişilebilir (engelsiz), kentlilik bilinci gelişmiş, kültürel değerleri esas alan, sosyal dayanışma ve kaynaşmayı teşvik eden, yöresel mimari ve geleneksel değerlere uygun yaşam alanlarının olduğu,  dünyanın her yerinden insanların ziyaret etmeyi ve yaşamayı arzuladığı bir kent olması vizyonu ile, ilgili kurumların (akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, merkezi yönetimlerin, yerel yönetimlerin yönetici ve çalışanları, sivil toplum, özel sektör ve meslek örgütlerinin mensupları, muhtarlar) ve halkın katılımı sağlanarak, katılımcı yaklaşım ile hareket edilen ildeki uygulamalara yansıyacak bir gelecek vizyonu tartışması başlatmak, gelecekte, 2053’ te görmek istediğimiz, hayalini kurduğumuz Rize için tavsiye kararların üretilmesi amaçlamaktadır.


Proje Çalışma Alanları

 • Akıllı Şehirler

• Kentsel dönüşüm ve binalar

• Kurumsal kapasite ve yerel yönetim dışındaki aktörler

• Mevzuat

• Planlama ve kentsel tasarım ilişkisi

• Ulaşım

• Yaşam ve mekân kalitesi (kentsel estetik)

 

 Projenin Dayandığı Mevzuatlar

• 10. Kalkınma Planı

• Avrupa Kentsel Şartı (Charter of European Cities)

• Avrupa’nın Mekânsal Gelişmesi için Rehber İlkeler, Avrupa Mekânsal Gelişme Perspektifi

• Kentleşme Şurası Komisyon Raporları ve Sonuç̧ Bildirgesi

• Şehircilik Şurası Raporları ve Sonuç̧ Bildirgesi (Çevre Şehircilik Bakanlığı)

• Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023


Rize 2053 1. Çalıştay Raporu'na buradan erişebilirsiniz.


Rize Kentsel Tasarım Vİzyonu'na Buradan Erişebilirsiniz.


"Nasıl Bir Rize'de Yaşamak İstiyorum Resim ve Kompozisyon Yarışması" El Kitapçığına Buradan Erişebilirsiniz.

Soru ve Görüşleriniz