Sahil DüzenlemesiProje Durumu   :  Devameden
Yapım Yılı   :  -

Teleferik projesi şehrimizin turizminin gelişmesinde ciddi katkılar sağlayacaktır. Dağların denizle iç içe geçtiği şehrimizde eşsiz manzarayı havadan izleme zevkini halkımızla birlikte yaşayacağız.

Sahil düzenlemesi ile birlikte vatandaşlarımızın denizle bütünleşmesini sağlayacak sosyal mekanlar oluşturulacaktır.

PROJE SON DURUMU

Teleferik projesi İBB'ne yaptırılmış olup onaylanmıştır. Tesisin kurulacağı 30 bin m2 alanın kamulaştırma işlemleri (804 ada, 3 parselde 1360.08 metrekarelik kısmında veraset davaları hariç) tamamlanmış durumda. Direk yerlerinin kamulaştırma davaları devam etmektedir. Karayolları 10. Bölge müdürlüğünce hazırlanan teleferik geçiş protokolü için Karayolları Genel Müdürlüğünü onayı vermiştir.   Eşzamanlı olarak Dağbaşı Teleferik alanına ilişkin plan kararı çalışmamız devam etmekte ve neticeyi belediye meclis kararı sonucunda teleferik konusunda işin ihale gündemi belirlenecektir.

Sahil dolgu alanı içinbkentsel tasarım projesi çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca toplam keşfi 622.910.954.50 TL olarak hesaplanan sahil dolgu anroşman amaçlı 30 metre keşifli iki kademeli (1895 m ve 4655 m) toplam 6550 metrelik uzunluğundaki yolun karayolları ağına alınması için gerekli iş ve işlemlerin başlatılması, önceliğimiz olan 1/1000 ölçekli imar planı onaylı 1800 metrelik kısmın Karayolları ağına alınıp dolgu ihalelerinin yapılmasıdır.

 Son Güncelleme Tarihi : 17.01.2018

Soru ve Görüşleriniz