Değişen iklimde tarım sektöründe Kadın işgücünün Farkındalığının Geliştirilmesi projesiProje Durumu   :  Tamamlanan
Yapım Yılı   :  -

Belediyemiz ve Boğaziçi Üniversitesi ortaklığında ''Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında Avrupa Birliği'ne sunulan 49.500 Euro bütçeli Değişen iklimde tarım sektöründe Kadın işgücünün Farkındalığının Geliştirilmesi projesi " başlıklı projemiz hibe almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında tarım sektöründe çalışan kadınların iklim değişikliği hakkında bilgilendirilmesi ve farkındalık kazandırılması amacıyla 3'ü Rize'de olmak üzere 4 adet bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar sonucunda yaklaşık 400 kişiye iklim değişikliğinin ilimiz ve tarım sektörü üzerindeki etkileri konusunda bilgilendirmeler yapılmış ayrıca sosyal medya platformlarından "iklim etkisi" başlığı ile kısa videolar, afişler vb. materyaller ile farkıdanlık oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Soru ve Görüşleriniz