Tarım Sektöründe Kadın İstihdamının Farkındalığının Artırılması ProjesiProje Durumu   :  Devameden
Yapım Yılı   :  -

Belediyemiz  ve Boğaziçi Üniversitesi ortaklığında ''Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında Avrupa Birliği'ne sunulan 49.500 Euro bütçeli  “Enhancing Awareness of Female Labor force for Agricultural System in a Changing Climate” (Değişen iklimde tarım sektöründe Kadın işgücünün Farkındalığının Geliştirilmesi projesi) başlıklı projemiz hibe almaya hak kazanmıştır. 
Proje kapsamında tarım sektöründe çalışan kadınların iklim değişikliği hakkında bilgilendirilmesi ve farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır.Bu amaç ile 3'ü Rize'de olmak üzere 4 adet bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje raporlandırılması devam etmektedir.

Soru ve Görüşleriniz