04.12.2018 09:26
18. Madde Uygulaması

15.11.2018 Tarihli ve 2018-990 Sayılı Rize Belediyesi Encümen Kararı gereği uygun görülen; Rize İli, Merkez İlçesi, Ekmekçiler Mahallesi, 1330 ada, 7 no.lu parsel ve 1341 ada, 3 no.lu parsel üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi uygulaması sonucunda DOPO (Düzenleme Ortaklık Payı Oranı):0.1879417 olarak hesaplanmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi gereği tescil işlemine esas oluşturulan parselasyon planları 03.12.2018 tarihinden 02.01.2019 tarihine kadar 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.

Soru ve Görüşleriniz