Evlendirme İşlemleri
RESMİ NİKÂH İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Çiftlerimizin son 6 ay’lık hallerini gösteren 4'er adet vesikalık fotoğrafı olacak. (Not: Fotoğraflar Vesikalık olacak, Biyometrik değil!)

2. Çiftlerimiz fotoğraflı Nüfus cüzdanlarıyla müracaata birlikte gelecek. ( Birer adet kimlik fotokopi yanlarında bulunacak )

3. Çiftlerimiz evlilik işlemlerinin tek taraflı yürütülmesini talep etmesi halinde, Noterden  ‘‘Evlilik İşlemlerinin Yürütülmesi ‘’ ile ilgili resmi vekâlet almaları yeterli olacaktır.

4. Çiftlerimiz Müracaat öncesinde ilgili Aile Sağlığı Hekimlerince Evlenmelerine Engel Olmadığına dair sağlık raporlarını temin edeceklerdir. Aynı zamanda Çiftler Sağlık raporunu resmi ya da özel sağlık kuruluşlarından temin edebilirler. (Sağlık Raporları; "Evlilik Öncesi Sağlık Raporu" başlıklı, Fotoğraflı, Mühürlü ve imzalı şekilde alınması )

5. Çiftlerimiz Evlenme İzin Belgesi ile müracaat etmeleri halinde başkaca bir evrak talep edilmeyerek, Resmi nikâh günü tayin edilir.

    (EVLENME İZİN BELGESİ: Evlilik Başvurusu yapacak çiftlerin bulunduğu yerdeki belediyeye başvuruda bulunup bütün işlemlerini orada tamamlayıp başka bir belediyede resmi nikâh akdinin gerçekleşmesini istemesine müteakip taraflarına ilgili belediyeden hazırlanıp verilen belgedir.)

6. Çiftlerimizin işlemlerinin bitmesine müteakip resmi nikâh gününün tayin edilmesi hususunda evlendirme memurluğundan gün talep edecektir.Yabancı Uyruklu Çiftlerin Evlilik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1. Eşlerden biri T.C. vatandaşı ise, bulunduğu yerdeki il ve ilçe Belediye Evlendirme Memurluklarına müracaat edebilirler.

2. Yabancı uyruklu kadın veya erkek konsoloslukları İstanbul'da ise bekâr olduklarına dair Bekârlık Belgesi (evlenme ehliyet belgesi) alıp, İstanbul İl Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden onaylatacaklardır. Konsoloslukları Ankara'da ise aldıkları bekârlık belgesini Dış İşleri Bakanlığı'na onaylatacaklardır. Konsoloslukları Trabzon’da ise Bekârlık Belgesi ile Doğum Belgesini Trabzon İl Hukuk İşleri Müdürlüğünden onaylatacaklardır.

3. Pasaportun Türkçe tercümelerini yaptırarak, noterden tasdik ettireceklerdir. Vize süresi dolmuş olan veya Deport olmuş pasaportlar için asla işlem yapılmaz.

4. Çiftler Bulunduğu ildeki herhangi bir sağlık ocağından evlilik için sağlık raporu alacaklardır. (Yabancılar Sağlık Kompleksinden Sağlık Raporu Alabilirler.)

5. Çiftler 4 ’er adet, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf getirecektir.

6. Bekârlık ve doğum belgelerini ülkelerinden getirecek olan yabancı uyruklular, bu belgeleri o ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği'ne onaylatacaklardır.

7. Bazı ülkeler anlaşma gereği apostile olarak almış oldukları Bekârlık Belgesi ve Doğum Belgelerini Türkiye'ye getirdikten sonra Türkçe tercümelerini yaptırıp noterden onaylatacaklardır.

8. Bazı ülkelerin vermiş oldukları Bekârlık Belgesi ve Doğum Belgesi çok dilli olduğundan hiçbir yere onaylatmadan direk müracaat edebilirler.

9. Türkçe bilmeyenler yeminli tercüman getireceklerdir. 

10. Yabancı kadınlarda evlilik müracaatında boşanmışlar ise boşanma evrakı (apostilli veya çok dilli) getirmeleri gerekmektedir. 


Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Müracaat için T.C. vatandaşı olan çiftler; il ve ilçe Belediye Evlendirme Memurlukları, İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri ve Müftülüklere müracaat edebilirler.

2. Müracaat saatleri: Hafta içi her gün 08.30 – 12.00 / 13.00 – 16.00 arasıdır.

3. Çiftler birlikte müracaata geleceklerdir. (Tek kişi gelecekse noterden vekaletname olması)

4. Eksik olan evraklar tamamlandıktan sonra işleme alınır.

5. Evrakların ilgili kurumlardan alındığı tarihten itibaren geçerlilik süresi 6 (altı) ay’dır.

6. Bayanlarda, boşanmadan veya eşinin ölümünden sonra 300 gün geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmemiş ise, evlenme işlemi için bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesinden 300 günlük İddet müddeti süresinin kaldırılması kararı getirilecektir.

7. Erkek – Bayan 18 yaşını doldurmadıkça evlenemez.

8. 16 yaşını doldurmuş bayan ve erkek, anne baba rızasıyla, ancak mahkeme kararıyla evlenebilirler.

9. 17 yaşını bitirmiş olup, 18 yaşını doldurmayanlar, anne, baba veya vasisinin izniyle evlenebilirler.

10. Evlenen kadın, kocasının soyadını alır. Kadın koca soyadı ile birlikte önceki soyadını da kullanabilir. Kadın soyadını kullanmak istediğini dilekçe ile beyan eder. 
NİKAH HİZMETLERİ

ÜCRETLER

ULUSLARARASI

 AİLE CÜZDAN BEDELİ

TOPLAM

Nikah Hizmet Bedeli

(Belediye Nikah Salonunda)

100,00 TL

705,00 TL

805,00 TL

Nikah Hizmet Bedeli

(Hafta İçi Mesai Saatleri Dışında Düğün Salonu Vb. )

450,00 TL

705,00 TL

1155,00 TL

Nikah Hizmet Bedeli

(Hafta Sonu Düğün Salonu Vb.)

600,00TL

705,00 TL

1305,00 TL

Nikah  Hizmet Bedeli

(Hafta İçi Mesai Saati İçerisinde Düğün Salonu Vb. )

250,00 TL

705,00 TL

955,00 TL

Nikah Hizmeti 

(Bayram Günlerinde Düğün Salonu Vb.)

750,00 TL

705,00 TL

1455,00 TL

İzin Belgesi

100,00 TL

-

100,00 TL


Nikah Memurları

İsmail ÇANKAYA            Evlendirme Memuru 
Gökhan ATAK                 Evlendirme Memuru


Tlf : 444 50 53 – (Dahili) 3154 - 3242

Soru ve Görüşleriniz