Asansör Kontrol

RESMİ TEBLİGAT YAZISI
Sayın/Bina Site Yöneticisi


24.06.2015 tarihli 29396 sayılı resmi gazetede yayımlanan Asansör İşletme Bakım Ve Periyodik Kontrol yönetmeliğinin 11. ve 19. Maddesi gereği ; BİNA YÖNETİMİNİ/YÖNETİCİSİNİ VEYA YÖNETİM YOK İSE KAT MALİKLERİNİ binalarında ki asansör kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için asansörlerin yılda en az bir kere UYGUNLUK kontrolünü yaptırmaktan, yapılacak yıllık kontrol sonrası oluşturulacak raporun takibinden, varsa raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesinden sorumlu tutmuştur. Söz konusu Yönetmeliğin

- Yönetmelik gereği; Bakım sözleşmesi imzaladığınız bakım firmalarının Enstitümüzden TSE Hizmet yeri yeterlilik belgeli olması ve periyodik kontrol esnasın da, hazır bulunması hüküm altına alınmış olup,

-Yönetmelik gereği; Bina Yöneticisinin periyodik kontrol için başvurmadığı/Asansörün periyodik kontrolüne izin vermediği durumlar dahil, yukarıdaki hususların herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde, bu durum kayıt altına alınarak, kullanmakta olduğunuz Asansör/Asansörleriniz Kullanım dışı bırakılarak; yönetmenliğin 24. maddesi 1.fıkrası çerçevesinde gerekli yasal işlemlere başlanacaktır.

Bina yöneticisi olarak; Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına izin vermemelidir. Yönetmeliğe aykırı olarak, kullanımda olan Asansörlerden kaynaklı Can ve Mal kayıplarında HUKUKEN doğrudan sorumlu olacağınızı da hatırlatarak; Binanızda kullanmakta olduğunuz Asansör/Asansörlerinizin kontrollerinin yapılabilmesi için; RİZE Belediyesiyle, imzalanan protokoller gereği Müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

Bu yazı resmi tebligat hüviyetinde olup, bu tebligatın tarafınıza ulaştırılmasıyla, Binanızda olabilecek her türlü asansör kazası ve buna bağlı kayıplardan kurumumuzun sorumluluğu ortadan kalkmakta olup, sorumluluk bina/site yöneticisi olarak sizdedir.

Asansör periyodik muayene başvuru formu ekte verilmiş olup, müracaatınızı bu formla elden/posta/faks yoluyla yapabilirsiniz.

Başvurunuzun işleme alınabilmesi için, aşağı da belirtilen örnek hesaplama yöntemine göre, periyodik muayene ücretinin hesaplanarak, Vakıflar bankası İban No: TR 08 0001 5001 5800 7286 9957 88 no lu hesaba ödendiğine dair dekontun (dekontta iletişim bilgisi, vatandaşlık no / vergi no, bina/site adı bilgileri mutlaka yer almalıdır.) başvuru formuyla müdürlüğümüze ulaştırmanız gerekmektedir. Bilgilerinize sunar gereğini ÖNEMLE arz/rica ederim.


(1) Yıllık kontrol hizmet bedeli, protokol süresince;

0-5 durak arası 1041,70 TL+İİP+KDV, 

6-10 durak arası 1179,20 TL+İİP+KDV, 

11-15 durak arası 1384,90 TL+İİP+KDV, 

16-20 durak arası 1662,10 TL+İİP+KDV, 

21-25 durak arası 1939,30 TL+İİP+KDV, 

26-30 durak arası 2216,50 TL+İİP+KDV,

30 durağın üzerinde 2493,70 TL+İİP+KDV olarak tahsil edilecek olup;

uygunsuzluk sonrası yapılan ilk takip kontrolleri için ücret tahsil edilmeyecektir. İkinci ve daha sonraki takip kontrolleri için yıllık kontrol hizmet bedelleri tahsil edilecektir.

Soru ve Görüşleriniz