18.04.2019 09:14
18. Madde Uygulaması

05/03/2019 Tarihli ve 2019-52 Sayılı Rize Belediyesi Encümen Kararı gereği uygun görülen; Rize İli, Merkez İlçesi, Boğaz Mahallesi, 327 ada, 1 no.lu parsel üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi uygulaması sonucunda DOPO (Düzenleme Ortaklık Payı Oranı):0.1518058 olarak hesaplanmıştır. Aynı Kanun'un 19. Maddesi gereği tescil işlemine esas oluşturulan parselasyon planları 18/04/2019 Tarihinden 18/05/2019 Tarihine kadar 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.

                                                                                                                           Sıla YAZICI

                                                                                                                                                Harita Mühendisi                     

                                                                                                                                        

 


Soru ve Görüşleriniz