24.05.2019 16:31
18. Madde Uygulaması

14/05/2019 tarihli ve 2019-360 sayılı Rize Belediyesi Encümen Kararı gereği uygun görülen; Rize İli, Merkez İlçesi, Boğaz Mahallesi, 327 ada, 1 no.lu parsel üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi uygulaması sonucunda DOPO (Düzenleme Ortaklık Payı Oranı):0.1362284 olarak hesaplanmıştır. Aynı Kanun'un 19.  Maddesi gereği tescil işlemine esas oluşturulan parselasyon planları 27/05/2019 tarihinden 26/06/2019 tarihine kadar 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.

Soru ve Görüşleriniz