02.01.2018 16:17
696 Sayılı Karar Hükmünde Kararname'nin, Madde 127 Geçici 24üncü Madde ile tanınan haklardan faydalanmak isteyen personelin dikkatine;

696 Sayılı Karar Hükmünde Kararname'nin, Madde 127 Geçici 24üncü Madde ile tanınan haklardan faydalanmak isteyen personelin dikkatine;

İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİ SÜRECİ

İŞLEM

SÜRE

TARİH ARALIĞI

Başvuru

10 gün

02/01/2018 - 11/01/2018

Tespit Komisyonu İncelemesi ve Hak Sahiplerinin İlanı

40 gün

12/01/2018 - 20/02/2018

İlana İtiraz

3 gün

21/02/2018 - 23/02/2018

İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı

7 gün

24/02/2018 - 02/03/2018

Sınavın Gerçekleştirilmesi

20 gün

03/03/2018 - 22/03/2018

Sınav İtiraz Komisyonuna İtiraz

4 gün

23/03/2018 - 26/03/2018

İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı

5 gün

27/03/2018 - 31/03/2018

Hak Sahiplerinin Topluca İşçi Statüsüne Geçirilmesi İçin

Son Gün

02/04/2018*

* Başvurular, hizmet alımı ihalesinin yapıldığı birime şahsen yapılacaktır. Dilekçe ve ilgili ekleri eksiksiz doldurulup evrak kayıttan geçirilecektir.

Soru ve Görüşleriniz