04.10.2019 09:46
Gülbahar Mahallesi 563 ada 2 no.lu parsel üzerindeki Metruk Yapının Rapor Duyurusu

Rize Merkez Gülbahar Mahallesi 563 ada 2 no.lu parselde bulunan metruk yapı için hazırlanan raporun ve Encümen Kararının 3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesine istinaden 30 günlük duyuru ilanıdır.

Soru ve Görüşleriniz