04.10.2019 09:47
Hamidiye Mahallesi 1894 ada 19 no.lu parsel üzerindeki Metruk Yapının Rapor Duyurusu

Rize Merkez Hamidiye Mahallesi 1894 ada 19 no.lu parselde bulunan metruk yapı için hazırlanan raporun ve Encümen Kararının 3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesine istinaden 30 günlük duyuru ilanıdır.

Soru ve Görüşleriniz