17.09.2020 13:10
Millet Bahçesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir Kararı

İlimiz, Merkez İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan “Millet Bahçesi ve Deniz Dolgu Projesi” ile ilgili olarak Çevrimiçi ÇED            Sistemi (e-ÇED) üzerinden Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulan Proje Tanıtım Dosyasının; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme ve değerlendirmesi tamamlanmış olup, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 17. Maddesi gereğince “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” verilmiştir.

Halkımıza saygı ile duyurulur.


Rize Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün "ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME BELGESİ" ek dosyada yer almaktadır.İlgili Dosyalar

Soru ve Görüşleriniz