04.10.2019 09:50
Portakallık Mahallesi 1218 ada 24 no.lu parsel üzerindeki Metruk Yapının Rapor Duyurusu

Rize Merkez Portakallık Mahallesi 1218 ada 24 no.lu parselde bulunan metruk yapı için hazırlanan raporun ve Encümen Kararının 3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesine istinaden 30 günlük duyuru ilanıdır.

Soru ve Görüşleriniz