04.10.2019 09:44
Taşlıdere Mahallesi 1644 ada 44 no.lu parsel üzerindeki Metruk Yapının Rapor Duyurusu

Rize Merkez Taşlıdere Mahallesi 1644 ada 44 no.lu parselde bulunan metruk yapı için hazırlanan raporun ve Encümen Kararının 3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesine istinaden 30 günlük duyuru ilanıdır.

Soru ve Görüşleriniz