25.06.2020 11:38
İLAN RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemizin bünyesinde bulunan ve aşağıda detaylı bilgileri verilen araçlar 07.07.2020 Salı günü saat 15:00 da Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununca açık artırma usulü ile satışları yapılacaktır.

2- Araç ve iş makinelerinin muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı, model yılı, markası aşağıda listede belirtildiği şekildedir.

3- İhaleye katılmak isteyenler, 100,00-TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuz karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Taşınmaz Servisinden alabilir veya ücretsiz görülebilir.

      4- Satılacak olan iş makineleri ve araçlarını görmek isteyenler Belediye karşısı sahil açık otoparkında görülebilir. 

 

Soru ve Görüşleriniz