İtfaiye Müdürlüğü
Uğur MİNDER
16.09.1972 yılında Rize Güneysu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Rize’de tamamladıktan sonra askerlik görevini 1972/2 jandarma olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nda yaptı. Daha sonra 2003 yılında askerlik görevi bitiminde İstanbulda (tekstil ve marketçilikle uğraşırken) 1994 seçimlerinde sayın Başbakanımızın Belediye Başkanı olduğunda İ.B.B de İŞBAK Aş. de göreve başladı. 1994-95 yılında İŞBAK da 1995-1997 yılları arasında Ulaşım Aş. de değişik görevlerde çalıştı. Daha sonra 1997 yılında açılan itfaiye memurluğu imtihanıyla İstanbul İtfaiyesinde işe başladı. 1998 yılı 10. ayına kadar İstanbul İtfaiyesinde Üsküdar grubu – Şişli grubu ve en son Fatih grubunda çavuş olarak çalıştı. Bu zaman dilimi içinde 2001 yılında itfaiyeci olarak Türkiye’yi temsilen Balkan İtfaiye Olimpiyatlarına Yunanistan’da katıldı ve 2 gümüş 1 bronz madalya aldı. Daha sonra 2003 de Bulgaristan’da yapılan olimpiyatlara katılarak 1 altın 2 gümüş madalya aldı. 2005 de Türkiye de yapılan yarışlarda Kocaeli’nde yine 2 gümüş 1 bronz madalya aldı ve en son 2007 de Romanya’da katıldığı yarışlarda 1 gümüş 1 de bronz madalya alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Bu itfaiye sporlarını yaparken aynı zamanda İstanbul İtfaiyesi’nde çalışan Uğur MİNDER 1997 de memur olduğunda başladığı Açık Öğretim Fakültesinden 4 yıllık İşletmeyi bitirerek mezun olmuştur. Kendisi evli ve iki erkek bir kız olmak üzere üç çocuk babasıdır. 2008 yılı 10. ayında nakil geldiği Rize Belediyesi’nde 2009 seçimlerinin ardından atandığı itfaiye müdürlüğü görevini halen yürütmektedir.

Ana Fonksiyonu:

İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak. 

İlgili Servisler : 

Sivil Savunma Servisi 

Müdürlüğün Görevleri : 

21/10/2006 Tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete Yönetmeliğine göre :

1.Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

2. Her Türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.

3.      Su baskınlarına müdahale etmek.

4.      Doğal afetler olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.

5.      12.06.2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.

6.      05.06.1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan İtfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak.

7.      Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.

8.      Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç- gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.

9.      Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.

10.      Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek.

11.      Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.

12.      İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek.

13.      şyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.

14.      Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

Sivil Savunma Servisi :

1.      Savaşta, afetlerde ve büyük yangınlarda; halkımızın can ve mal kaybının en aza indirilebilmesi için gerekli tüm silahsız, koruyucu ve kurtarıcı önlemleri kapsayan sivil savunma hizmetlerinin, belediyemiz bünyesinde hazırlanması, planlanması ve yürütülmesi,

2.      Koruyucu güvenlik önlemleri çerçevesinde; personel güvenirliliği, fiziki güvenlik önlemleri, nöbet hizmeti, sabotaj ve terör olaylarından, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerden korunma, konularında başkanlık makamı adına talimat, yönergesi plan vb. dökümanların hazırlanarak ilgili birimlere ulaştırılması,

3.      İlimiz top yekün sivil savunma hizmetleri çerçevesinde sürekli olarak; sivil savunma, 24 saat devamlı çalışma, alarm iş takvimi savaş hasarı onarım, personel ve araç erteleme işlemlerindeki planlamaların yapılması,

4.      Yangından korunma hizmetleri konusunda ki döküman  hazırlanması yanında, yangın önleme tedbirlerinin uygulanması,

5.      Yoğun yağış alan ilimizde vuku bulabilecek sel, toprak kayması, dere ve akarsu taşkınlıklarından meydana gelebilecek doğal afetlerle mücadele ile ilgili hazırlık çalışmalarının sürekli ve etkili yapılması,

6.      Sivil Savunma Koruyucu güvenlik, seferberlik ve savaş hazırlıkları hususlarında mevcut planların incelenmesi ve güncel halde tutulmasının sağlanması,

7.      Sivil Savunma malzeme ve teçhizatlarının sağlanması,

8.      İl Sivil Savunma Müdürlüğü ve kriz yönetim merkezleri ile birlikte hareket etme, Sivil Savunma ile ilgili mevzuatları, yayınları, emirleri izleme ve Sivil Savunma planlarını yapmak.

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz