Yapı Kontrol Müdürlüğü
Muhammet ÇELİK
Rize’nin Merkez Çorapçılar Mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Rize Merkez’de tamamladı. Lisans öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde tamamlayarak İnşaat Mühendisi unvanıyla mezun oldu. 1998 yılında Rize Belediyesi’nde göreve başladı. 2001 yılından bu yana Yapı Kontrol Müdürlüğünde görev yapmakta. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ana Fonksiyonu:

 İlgi: Mevzuatın, ilgili bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.

MÜDÜRLÜK GÖREV ALANI

Yapı Kontrol Müdürlüğünün görev alanı aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir.  

1. Belediye sınırları içinde ruhsat alınmadan başlanan yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar ve imalatların tespit edilerek, gerekli inceleme sonucu  3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine istinaden Yapı Tatil Zaptı düzenlemek suretiyle yasal işlemlerin yapılması:


a. Ruhsat ve ruhsat eklerine aykırılıkların tespit edilmesi,

b. O anki inşaat durumunun tespit edilmesi,

c. Yapının mühürlenerek inşaatın durdurulması,

d. Yapı sahibine veya muhtara tebliğinin yapılması,

e. Yapı sahibinin yapısını ruhsata uygun hale getirmesi veya ruhsatlandırılması halinde mührün kaldırılması,

f. Ruhsata uygun hale getirilmeyen binalarda yıkım işlemlerinin yapılması için belediye encümenine sevk edilmesi,

g. Encümen kararlarının ilgilisine tebliğ edilir.

2. Encümence yıkım kararı alınmış yapıların yıkımının gerçekleştirilmesi için kolluk kuvvetleri, Fen İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Müdürlüğünü organize etmek.


3. Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapılar için İmar Kanununun 39. maddesine istinaden işlem yapmak.


4. 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden; Hafriyat izin belgesi alınmadan çıkartılan hafriyatlar ile Belediyenin göstermiş olduğu hafriyat döküm sahası haricinde farklı yerlere hafriyat dökenler için gerekli yasal işlemlerin yapılması.


5. Ruhsatlı inşaatların kaldırım ve yol işgallerinden işgaliye harcı almak.


HABERLER


    Müdürlük ile ilgili haber bulunamadı.

Soru ve Görüşleriniz