Yapı Kontrol Müdürlüğü
Muhammet ÇELİK
Özgeçmiş Yazılacak

Ana Fonksiyonu:

 İlgi: Mevzuatın, ilgili bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.

 Müdürlüğün Görevler :

1. Kamuya terkli alanlara ya da başkasının parseline kaçak yapılar hakkında yasal işlemlerin yapılması.

2. Yapı Denetim Kanunu kapsamında uyuşmazlık ve aykırılıklarda inşaatı mühürleyerek durdurmak.

3. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibini, müteahhidine ve fenni mesulüne İmar Kanununun 42. maddesine göre para cezası işlemi yapmak.

4. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan binalarda İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapmak.

a. Ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı olduğunun tespit edilmesi,

b. O anki inşaat durumunun tespit edilmesi,

c. Yapının mühürlenerek inşaatın durdurulması,

d. Yapı sahibine ve muhtara tebliğinin yapılması,

e. Yapı sahibinin yapısını ruhsata uygun hale getirerek mühürün kaldırılması,

f. Ruhsata uygun hale getirilmeyen binalarda ruhsatın iptal edilmesi ve yıkım işlemlerinin yapılması için belediye encümenine sevk edilir.

g. Çıkan encümen kararı ilgilisine tebliğ edilir.

5.      Encümende yıkım kararı alınmış yıkım işlemlerinde, güvenlik güçleri ve zabıta eşliğinde yıkımı gerçekleştirmek

6.      Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için İmar Kanununun 40. maddesine göre işlem yapmak.

7.      Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için İmar Kanununun 39. maddesine göre işlem yapmak.

8.      İmar kanununun 34. maddesine göre yaya ve araç trafiğini engelleyecek olaylara müdahale etmek.

HABERLER


    Müdürlük ile ilgili haber bulunamadı.

Soru ve Görüşleriniz