Asansör Kontrol

RESMİ TEBLİGAT YAZISI
Sayın/Bina Site Yöneticisi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca; 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin;9.madde, 1.fıkrası,10.madde 7 fıkrası ;
BİNA YÖNETİCİLERİ’ ni binalarında ki asansör kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için asansörlerin yılda en az bir kere UYGUNLUK kontrolünü yaptırmaktan, yapılacak yıllık kontrol sonrası oluşturulacak raporun takibinden, varsaraporda belirtilen eksikliklerin giderilmesinden sorumlu tutmuştur. Söz konusu Yönetmeliğin;

- 10. Maddesi 9.fıkrası gereği; Bakım sözleşmesi imzaladığınız bakım firmalarının Enstitümüzden TSE Hizmet yeri yeterlilik belgeli olması ve periyodik kontrol esnasın da, hazır bulunması hüküm altına alınmış olup,

-11.maddesi 2.fıkrası gereği; Bina Yöneticisinin periyodik kontrol için başvurmadığı/Asansörünperiyodik kontrolüne izin vermediği durumlar dahil, yukarıdaki hususların herhangi biriningerçekleşmemesi halinde, bu durum kayıt altına alınarak, kullanmakta olduğunuz Asansör/Asansörleriniz Kullanım dışı bırakılarak; yönetmenliğin 11.maddesi 2.fıkrası çerçevesinde gerekli yasal işlemlere başlanacaktır.

Bina yöneticisi olarak; Yönetmeliğe aykırı olarak, kullanımda olan Asansörlerden kaynaklı Can ve Mal kayıplarında HUKUKEN doğrudan sorumlu olacağınızı da hatırlatarak; Binanızda kullanmakta olduğunuz Asansör/Asansörlerinizin 2015 yılı periyodik kontrollerinin yapılabilmesi için; RİZE belediyeleriyle, imzalanan protokoller gereği en geç 30/12/2015
tarihine kadar; Müdürlüğümüze Müracaat etmeniz gerekmektedir.

Bu yazı resmi tebligat hüviyetinde olup, bu tebligatın tarafınıza ulaştırılmasıyla, Binanızda olabilecek her türlü asansör kazası ve buna bağlı kayıplardan kurumumuzun sorumluluğu ortadan kalkmakta olup, sorumluluk bina/site yöneticisi olarak sizdedir.

Asansör periyodik muayene başvuru formu ekte verilmiş olup, müracaatınızı bu formla elden/posta/faks yoluyla yapılabileceğiniz gibi, TSE’nin “http://asansor.tse.org.tr/index.asp” linkinden online başvuru yapmanız da mümkündür.

Başvurunuzun işleme alınabilmesi için, aşağı da belirtilen örnek hesaplama yöntemine göre, periyodik muayene ücretinin hesaplanarak, Vakıflar bankası İban No: TR 74 0001 5001 5800 7293 6253 26 no lu hesaba ödendiğine dair dekontun( dekontta iletişim bilgisi, vatandaşlık no /vergi no, bina/site adı bilgileri mutlaka yer almalıdır.) başvuru formuyla müdürlüğümüze ulaştırılmanız gerekmektedir. Bilgilerinize sunar gereğini ÖNEMLE arz/rica ederim..

Yıllık kontrol hizmet bedeli, protokol süresince;
0-5 kat arası 150,00 TL+İİP+KDV, 
6-10 kat arası 170,00 TL+ İİP+KDV, 
11-15 kat arası 200,00 TL+ İİP+KDV,
16-20 kat arası 240,00 TL+ İİP+KDV,
21-25 kat arası 280,00 TL+ İİP+KDV, 
26-30 kat arası 320,00 TL+ İİP+KDV, 
30 katın üzerinde 360,00 TL+ İİP+KDV 
olarak tahsil edilecek olup; uygunsuzluk sonrası yapılan ilk takip kontrolleri için ücret tahsil edilmeyecektir. İkinci ve daha sonraki takip kontrolleri için yıllık kontrol hizmet bedelleri tahsil edilecektir.

Başvuru Formunu Buradan İndirebilirsiniz…

Soru ve Görüşleriniz