Borç Yapılandırma Başvuru Formu

Kanundan Yararlanmak İçin Son Başvuru Tarihi: 27 Ağustos 2018


31.03.2018 Tarihinden Önceki Dönemlere Ait

-Emlak Vergisi  , Kira Vergisi                                  - Vergi Cezaları

-Gecikme Cezaları                                                 - Gecikme Faizleri

-Çevre Temizlik Vergisi                                           - Haberleşme Vergisi

-İlan Ve Reklam Vergisi                                          - Yol Harcamalarına Katılma Payı 

-Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı          - Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 


PEŞİN ÖDEMEDE YAPILAN İNDİRİM

Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların (bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) %90’ının tahsilinden vazgeçilir.


* Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular,

Aşağıda yer alan başvuru formu örneğini bilgisayarınıza indirip doldurarak kimlik fotokopisiyle birlikte kargo yoluyla belediyemize gönderebilir veya gelir@rize.bel.tr adresine mail ile gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu İndir


Soru ve Görüşleriniz