Evlendirme İşlemleri
RESMİ NİKÂH İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Çiftlerimizin son 6 ay’lık hallerini gösteren beşer adet vesikalık fotoğrafı olacak. (Not: Fotoğraflar Vesikalık olacak, Biyometrik değil!)

2. Çiftlerimiz fotoğraflı Nüfus cüzdanlarıyla müracaata birlikte gelecek.

3. Çiftlerimiz evlilik işlemlerinin tek taraflı yürütülmesini talep etmesi halinde, Noterden  ‘‘Evlilik İşlemlerinin Yürütülmesi ‘’ ile ilgili resmi vekâlet almaları yeterli olacaktır.

4. Çiftlerimiz Müracaat öncesinde ilgili Aile Sağlığı Hekimlerince Evlenmelerine Engel Olmadığına dair sağlık raporlarını temin edeceklerdir. Aynı zamanda Çiftler Sağlık raporunu resmi ya da özel sağlık kuruluşlarından temin edebilirler. 

5. Çiftlerimiz Evlenme İzin Belgesi ile müracaat etmeleri halinde başkaca bir evrak talep edilmeyerek, Resmi nikâh günü tayin edilir.

6. (EVLENME İZİN BELGESİ: Evlilik Başvurusu yapacak çiftlerin bulunduğu yerdeki belediyeye başvuruda bulunup bütün işlemlerini orada tamamlayıp başka bir belediyede resmi nikâh akdinin gerçekleşmesini istemesine müteakip taraflarına ilgili belediyeden hazırlanıp verilen belgedir.)

7. Çiftlerimizin işlemlerinin bitmesine müteakip resmi nikâh gününün tayin edilmesi hususunda evlendirme memurluğundan gün talep edecektir.Yabancı Uyruklu Çiftlerin Evlilik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1. Eşlerden biri Türk ise bulunduğu yerdeki il ve ilçe Belediye Evlendirme Memurluklarına müracaat edebilirler.

2. Yabancı uyruklu kadın veya erkek konsoloslukları İstanbul'da ise bekâr olduklarına dair Bekârlık Belgesi (evlenme ehliyet belgesi) alıp, İstanbul İl Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden onaylatacaklardır. Konsoloslukları Ankara'da ise aldıkları bekârlık belgesini Dış İşleri Bakanlığı'na onaylatacaklardır. Konsoloslukları Trabzon’da ise Bekârlık Belgesi ile Doğum Belgesini Trabzon İl Hukuk İşleri Müdürlüğünden onaylatacaklardır.

3. Pasaportun Türkçe tercümelerini yaptırarak, noterden tasdik ettireceklerdir. Vize süresi dolmuş olan pasaportlar için asla işlem yapılmaz.

4. Çiftler Bulunduğu ildeki herhangi bir sağlık ocağından evlilik için sağlık raporu alacaklardır. 

5. Çiftler 5 ’er adet, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf getirecektir.

6. Bekârlık ve doğum belgelerini ülkelerinden getirecek olan yabancı uyruklular, bu belgeleri o ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği'ne onaylatacaklardır.

7. Bazı ülkeler anlaşma gereği apostile olarak almış oldukları Bekârlık Belgesi ve Doğum Belgelerini Türkiye'ye getirdikten sonra Türkçe tercümelerini yaptırıp noterden onaylatacaklardır.

8. Bazı ülkelerin vermiş oldukları Bekârlık Belgesi ve Doğum Belgesi çok dilli olduğundan hiçbir yere onaylatmadan direk müracaat edebilirler.

9. Türkçe bilmeyenler yeminli tercüman getireceklerdir. 


Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Müracaat için çiftler,  il ve ilçe Belediye Evlendirme Memurluklarına müracaat edebilirler.

2. Müracaat saatleri: Hafta içi her gün 08.30 – 12.00 / 13.00 – 16.00 arasıdır.

3. Çiftler birlikte müracaata gelecek.

4. Eksik olan evraklar tamamlandıktan sonra işleme alınır.

5. Evrakların ilgili kurumlardan alındığı tarihten itibaren geçerlilik süresi 6 (altı) ay’dır.

6. Bayanlarda, boşanmadan veya eşinin ölümünden sonra 300 gün geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmemiş ise, evlenme işlemi için bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesinden 300 günlük İddet müddeti süresinin kaldırılması kararı getirilecektir.

7. Erkek – Bayan 18 yaşını doldurmadıkça evlenemez.

8. 16 yaşını doldurmuş bayan ve erkek, anne baba rızasıyla, ancak mahkeme kararıyla evlenebilirler.

9. 17 yaşını bitirmiş olup, 18 yaşını doldurmayanlar, anne, baba veya vasisinin izniyle evlenebilirler.

10. Evlenen kadın, kocasının soyadını alır. Kadın koca soyadı ile birlikte önceki soyadını da kullanabilir. Kadın soyadını kullanmak istediğini dilekçe ile beyan eder. Belediye Nikâh Salonunda Mesai Saatleri İçinde ve Dışında Kıyılan Tüm Resmi Nikâhlar için

30 TL

Uluslararası Aile Cüzdan Ücreti

200.00 TL

Hafta İçi Mesai Saatleri İçinde Düğün Salonu, Restoran vb. Yerlerde Kıyılacak Resmi Nikahlar için

125.00TL

Hafta İçi Mesai Saatleri Dışında Düğün Salonu, Restoran vb. Yerlerde Kıyılacak Resmi Nikahlar için

250.00 TL

Hafta Sonları Düğün Salonu, Restoran vb. Yerlerde Kıyılacak Resmi Nikahlar için

350.00 TL

Bayram Günlerine Denk Gelen Günlerde Resmi Nikah Kıydırmak İsteyenler

400.00 TL

Evlenme İzin Belgesi (Yönetmelik gereği, çiftlere İzin Belgesi Tek taraflı verilmeyip, Birlikte verilecektir.)

50.00 TL 


Nikah Memurları

Hüseyin FİL                     Evlendirme Şefi
Uğur EROL                      Evlendirme Memuru
İsmail ÇANKAYA             Evlendirme Memuru 


Tlf : 444 50 53 – (Dahili) 3154 - 3242

Soru ve Görüşleriniz