Rize Entegre Su ProjesiProje Durumu   :  Devameden
Yapım Yılı   :  -

Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Öncesi 2014-2020 dönemi için mali yardım sağlanması amacıyla IPA 2(Katılım öncesi yardım aracı) kapsamında Rize Belediyesinin ‘Rize Entegre Su Projesi’ başlığı altında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmuş olduğu proje, önceliklendirme listesi sıralamasında 4.sırada yer alarak başarılı bulunmuştur.
Projenin Amacı: Türk mevzuatı ve AB müktesebatına göre katılım öncesi yardım aracı(IPA) kapsamında finanse etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Rize’nin su ve atıksu projelerinin hazırlanmasıdır.
Projenin Bütçesi: 28.000.000 € dur.

Yaklaşık 38.000.000 Euro luk Hibe İle Planlanan Yatırımlar. 

Yaklaşık 20km kollektör hattı yapımı §Cumhuriyet ve Atatürk caddesinde 8,85km yan toplayıcı yapımı ve 16,14 km belediyemize yeni katılan mahalleler için atıksu toplama sisteminin yapılmasıdır. §Biyolojik  Arıtma Tesisi de yatırım paketine eklendi. Proje, Avrupa Birliği tarafından son değerlendirme aşamasında olup, sonuç beklenmektedir.

Soru ve Görüşleriniz