08.04.2021 11:12
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI

07.04.2021 tarihli ve 51 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 13.10.2020 Tarihli ve 106 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/5000 Ölçekli Rize Merkez Revizyon Nazım İmar Planına ve 1/1000 Ölçekli Rize Merkez Revizyon Uygulama İmar Planlarına yasal askı süresi (14.10.2020-12.11.2020) içinde gelen altı yüz yirmi bir (621) adet itiraz dilekçelerinde talep edilen nazım imar planı değişiklikleri ve uygulama imar planı değişiklikleri talepleri karara bağlandı. Kabul edilen imar planı değişiklikleri 08.04.2021 tarihi itibariyle askıya çıkarıldı.


    Rize (Merkez) 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 08.04.2021-07.05.2021 tarihleri arasında Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda  ilan edilmektedir. 

    Plana ilişkin kabul edilen itirazlara; dilekçe sahipleri tekrar itiraz yapabilmesi için askı bitiş tarihine (7 Mayıs 2021) kadar Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' ne tapu örneği ve ilgilisine ait dilekçe ile başvuru yapılabilir.


Soru ve Görüşleriniz