17.06.2021 11:32
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ ASKIYA ÇIKTI

09.06.2021 tarihli ve 88 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 07.04.2021 Tarihli ve 51 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/5000 Ölçekli Rize Merkez Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliklerine ve 1/1000 Ölçekli Rize Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliklerine yasal askı süresi (08.04.2021-23.05.2021) içinde gelen altmış altı (66) adet itiraz dilekçelerinde talep edilen nazım imar planı değişiklikleri ve uygulama imar planı değişiklikleri talepleri karara bağlandı. Kabul edilen imar planı değişiklikleri 17.06.2021 tarihi itibariyle askıya çıkarıldı.

  Rize (Merkez) 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişiklikleri 17.06.2021-16.07.2021 tarihleri arasında Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda  ilan edilmektedir. 

    Plana değişikliklerine ilişkin kabul edilen itirazlara; dilekçe sahipleri tekrar itiraz yapabilmesi için askı bitiş tarihine (16 Temmuz 2021) kadar Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' ne tapu örneği ve ilgilisine ait dilekçe ile başvuru yapılabilir.

Soru ve Görüşleriniz