09.02.2023 14:50
2023 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

T.C.

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

  

“Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerince 2023 yılı Unvan Değişikliği Sınavı Yapılacağı 13.01.2023 tarih ve E-238924 sayılı yazımız ile tüm birimlere duyurulmuştur.

İlgili yönetmeliğin 11. Maddesi 1. fıkrasına istinaden; 01 Şubat 2023 tarihine kadar başvurular alınmış, aynı yönetmeliğin 11. Maddesi 6. fıkrası gereği incelenmiştir. Aranan şartları taşıyıp 2023 yılı Unvan Değişikliği Sınavına katılmaya hak kazanan personel bilgileri ekli listede bildirilmiştir.

Aynı yönetmeliğin 11. Maddesi 6. fıkrası gereği ilanen duyurulur.
Soru ve Görüşleriniz