26.12.2023 09:07
3194 S. İmar Kanunu'nun 18.madde Uyg.

12.12.2023 tarih ve 2023-515 sayılı belediye encümen kararı gereği uygun görülen Rize İli Merkez ilçesi Tophane Mahallesi 647 ada 2 ve 5 nolu parseller üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi uygulaması sonucunda DOPO (Düzenleme Ortaklı Payı Oranı): 0.4482864 olarak hesaplanmıştır. Aynı Kanunun 19. Maddesi gereği tescil işlemine esas oluşturulan parselasyon planları 26.12.2023-24.01.2024 tarihleri arası 30 günlük (1 ay) süreyle askıya çıkartılmıştır.

Soru ve Görüşleriniz