Altın Çağı KodluyorumEtkinlik Tarihi   :  19/06/2018
Başlangıç Saati   :  09:00
Yer   :  Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi

Rize Belediyesi desteği ve işbirliğiyle Felsefe Öğretmeni Dr. Ebru ÖNER yürütücülüğünde hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 118B457 Nolu Altın Çağ'ı Kodluyorum adlı 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesi 18-26 Haziran 2018 tarihleri arasında Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezinde uygulanacak. Projede lise öğrencilerinin App Inventor web uygulamasını kullanarak İslam Altın Çağ’ında bilim, felsefe ve sanat alanlarında çalışma yapan insanlar, çalışma alanları, üretilen icatlar ve eserlerle ilgili bir Android uygulaması geliştirmeleri hedeflenmekte. Bu amaçla, katılımcılara yedi gün boyunca verilecek eğitimin ilk altı günü katılımcılara; MIT App Inventor uygulaması, kodlanması ve web 2.0 araçları eğitimi verilerek Altın Çağ’da bilim, felsefe ve sanat konulu bir mobil uygulama geliştirebilmek için gerekli altyapının sağlanması amaçlanmaktadır. Eğitimler 8 kişilik 4 farklı grup ile yürütülecektir. Eğitim sonunda katılımcıların her biri, farklı bir bilim insanını araştırarak kodladığı bir Anroid uygulama ile “Altın Çağ Şeridi” geliştirecektir. Katılımcıların Altın Çağ’da bilim, felsefe ve sanat alanlarında yapılan çalışmalar hakkında teorik bilgiler edinmeleri, ortaya konmuş bilimsel ve sanatsal ürünlerin küçük modellerini geliştirmeleri, seçtikleri icatları Fusion 360 programı kullanarak 3D yazıcıda üretebilmeleri, web 2.0 araçlarını kullanarak bilim insanları ve filozoflar hakkında posterler ve ayrıca o dönemde yazılmış felsefi hikayelerin karikatürize edildiği ürünler oluşturmaları, sonuçta bunların hepsinin kullanıldığı bir mobil uygulama geliştirmeleri beklenmektedir. Bu projenin hedef kitlesi Rize ilindeki fen, sosyal bilimler ve anadolu liselerinde eğitime devam eden 9. sınıfı tamamlamış 32 öğrenciden oluşacaktır. Katılımcılarda proje sonucunda, Altın Çağ’da yapılan çalışmaların Türk-İslam dünyası için önemi ve Batı medeniyetindeki bilim, felsefe ve sanat alanlarında çığır açıcı etkileri olması dolayısıyla kendi kültürlerinin değeri konusunda bilinçlenme, disiplinler arası bir bakış açısı kazanma, matematik, fen, teknoloji ve mühendislik alanlarını belirli bir amaca yönelik olarak bir arada kullanarak tasarım ve model oluşturma, Web 2.0 araçlarını kullanabilme ve App Inventor yazılımı ile Android uygulama yapabilme becerilerinin kazanılması hedeflenmekte.

Soru ve Görüşleriniz