Değişen İklimde Tarım Sektöründe Kadın İşgücünün Geliştirilmesi Projesi Rize 3. Farkındalık ZiyaretiEtkinlik Tarihi   :  14/05/2018
Başlangıç Saati   :  13:00
Yer   :  RTE Üni. İktisadi ve İdari Bil. Fak. Konferans Salonu

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında desteklenen “Değişen İklimde Tarım Sektöründe Kadın İşgücünün Geliştirilmesi Projesi” için 14. 05. 2018 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda, saat 13:00’da gerçekleştirilecek olan son bilgilendirme toplantısına tarım sektöründe çalışan kadınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız, STK'lar, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş yönetici ve çalışanları, davetlidir.
 

Soru ve Görüşleriniz