Değişen İklimde Tarım Sektöründe Kadın İşgücünün Geliştirilmesi Projesi Rize Farkındalık ZiyaretiEtkinlik Tarihi   :  22/03/2018
Başlangıç Saati   :  13:00
Yer   :  İsmail Kahraman Kültür Merkezi Küçük Salon

    Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında desteklenen “Değişen İklimde Tarım Sektöründe Kadın İşgücünün Geliştirilmesi Projesi” için Boğaziçi Üniversitesi ve Rize Belediyesi ortaklığında 15 Eylül 2017 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye’de tarım sektöründe en fazla kadın işçiyi bünyesinde barındıran illerin başında gelen Rize ve Çanakkale’de eğitimsel ve bilgilendirici toplantılar düzenlenecektir.

    Bu proje ile birlikte iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek sektörlerin başında gelen tarımda çalışan kadınların iklim değişikliği konusunda bilgi sahibi olmaları, iklim değişikliğinin doğuracağı risklere karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları sağlanmaya çalışılacaktır. Her ne kadar öncelikli kişiler iklim değişikliğinin etkilerine en fazla maruz kalacak olan kadınlar olsa da tarım sektöründeki tüm işveren ve işçilerin de bu farkındalığa ulaşması hedeflenmektedir.

    Bu kapsamda düzenlenecek olan Bilgilendirme Toplantısına tarım sektöründe çalışan kadınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız, STK'lar, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş yönetici ve çalışanları, davetlidir. 

 

Soru ve Görüşleriniz