Robotlarla Modelleme-2: Mars GöreviEtkinlik Tarihi   :  06/09/2018
Başlangıç Saati   :  09:00
Yer   :  Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi

Rize Belediyesi desteği ve işbirliğiyle Matematik Öğretmeni Yalçın SANDALCI yürütücülüğünde hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 118B522 Nolu Robotlarla Modelleme-2: Mars Görevi adlı 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesi 03-11 Eylül 2018 tarihleri arasında Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezinde uygulanacak. Projede, Rize ilindeki çeşitli ortaokullarda eğitime devam eden 7. sınıfı tamamlamış 32 öğrencinin Google SketchUp yazılımı ve robot kitlerini kullanarak önceden tasarlanmış bir Mars yüzeyi kesiti üzerinde verilen problem durumlarına çözüm üretmeleri sağlanacaktır. Bu amaçla, katılımcılara 7 gün boyunca eğitim verilecektir. Verilecek bu eğitimlerin ilk beş günü problem durumlarının kavranması, çözüm stratejilerinin geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve beceriler uygulamalı olarak verilecektir. Katılımcılarla 5 gün boyunca robot inşası, yazılımı ve kodlanması, Google SketchUp yazılımı eğitimi ve problem durumuna uygun sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecektir. Eğitimlerin altıncı gününde Rize ili Çamlıhemşin ilçesi Çinçiva mevkiinde yine problem durumlarıyla ilişkilendirilmiş saha çalışmaları gerçekleştirilecektir. Projenin son gününde katılımcılar elde ettikleri bilgi ve beceriler ile verilen problem durumlarının çözümüne yönelik geliştirmiş oldukları çözümleri sergileyeceklerdir. Proje sonunda katılımcılarda, disiplinler arası bir bakış açısı kazanma, matematik, fen, teknoloji ve mühendislik alanlarını belirli bir amaca yönelik olarak kullanma, tasarım ve model oluşturma, bilgiyi günlük hayatta kullanma ve matematiksel modelleme yapabilme becerilerinin kazanılması beklenmektedir. Katılımcılara disiplinlerin birbiriyle ilişkili olarak kullanıldığında ne kadar etkili olduğu ve matematiğin günlük yaşama teknoloji kullanılarak transfer edilebileceği fark ettirilmeye çalışılacaktır. Ayrıca proje süresince katılımcılar proje içeriği ile ilişkilendirilmiş güzel sanatların farklı disiplinleri ile sanatsal ürünler ortaya çıkarma fırsatı yakalayacaklardır.
 

Soru ve Görüşleriniz