15.10.2018 08:51
3. RİZE BİLİMLE RENKLENİYOR PROJESİ DÜZENLENECEK

20 Ekim - 21 Ekim 2018 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde “Rize Bilimle Renkleniyor -III” isimli proje yürütülecektir. Projedeki atölyelerin amacı 10-15 yaş grubu çocuklara; bilimi sevdirmek, bilimin gündelik yaşamda kullanımını göstermek, çocukların bilimsel farkındalık düzeyini arttırmak, toplumun her katmanında bilimsel yaklaşım ve araştırma yeteneğini geliştirmeyi özendirmek ve toplum - bilim arasındaki bağları güçlendirmektir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde iki gün boyunca 11:00-18:00 saatleri arasında alanında uzman öğretim üyeleri tarafından fizik, kimya, biyoloji, stem, bilimin doğası, değerler eğitimi, tasarım vb. konu alanlarına yönelik atölyeler, bilimsel gösteriler, bilimsel sergiler ve astronomi gözlemleri gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler yaptırılacaktır.


Başvurular rizebilimlerenkleniyor.wordpress.com web sayfasına yapılabilir.

Soru ve Görüşleriniz