Veteriner İşleri Müdürlüğü
Mehmet RAKICI

1964 Rize'nin İyidere ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İyidere'de tamamlayıp 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik görevini 1991 yılında yedek subay olarak tamamlayan Mehmet RAKICI, 1992 yılında Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde göreve başladı. Halen Veteriner İşleri Müdürü olarak görev yapan RAKICI, evli ve ikisi kız, üç çocuk babasıdır.

Ana Fonksiyonu:

İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak. 

İlgili Servisler :

     -  Mezbahane

     -  Su Laboratuvarı

     -  Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon Merkezi ve İlaçlama Servisi

Müdürlüğün Görevleri :

Mezbahane :

1. Kasaplık küçükbaş ve büyükbaş hayvanların teknik ve hijyenik şartları uygun tesislerde kesilmesini sağlamak.

2. Kasaplık hayvanlardan elde edilecek etlerin muayenesini, gerekli teknik ve hijyenik şartlarda muhafazasını, parçalanmasını, işlenmesini, memul madde haline getirilmesini, ambalajlanmasını, paketlenmesini ve nakledilmesini sağlayarak güvenli et ve et ürünlerinin, üretiminin sağlanması ve işletmeden kaynaklanan atık ve artıkları ile ilgili tedbirlerin alınmasına yönelik gerekli düzenlemeleri yapmak.

3. Kurban Bayramı döneminde, kurbanlık hayvan satış yerlerine gelen tüm hayvanların muayene ve sağlık kontrollerini yapmak, kayıt altına almak ve sürekli veterinerlik hizmeti vermek.

Su Laboratuvarı:

İçme suyunun yönetmeliğe uygunluğunu denetlemek amacıyla, şehir şebekesine ait 10 noktadan alınan  su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.

Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon Merkezi ve İlaçlama  Servisi:

1.      Kent zararlıları ve bulaşıcı hastalıklarla  mücadele için; sinek üretebilecek yerlerin, göletlerin ve kanalların mıntıka tespitini yapmak, larva ve erişkin ilaçlamasını sürdürmek ve yayılmasıyla ilgili tedbirler almak.

2.      Sivrisinek, karasinek, kalorifer böceği, bit, pire gibi haşaratlar için yapılan şikayet ve ihbarları değerlendirmek, gerekli ilaçlamalar yapmak.

3.      Haşere, sinek sivrisinek, kemiriciler ve omurgasızlar vs. gibi insan sağlığını tehdit edici hakiki vektörleri ile ilgili konularda denetimler yapmak, mücadele programlarını hazırlamak, çalışmaları takip etmek

4.      Ülkemizde görülen Zoonoz (hayvanlardan insanlara geçen) hastalıklarla mücadele kapsamında gerekli koruyucu ve kurtarıcı önlemleri almak, aldırmak.

5.      Salgınların görülmesi halinde ilgili mercileri haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.

6.      Sahipsiz hayvanların (kedi, köpek) , belediyemiz Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde gerekli kontrollerin yapılması ve kısırlaştırma işlemlerinin ardından alındığı ortama bırakılmasını sağlamak.

7.      Ev ve Süs hayvanı satan kişilere, hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili eğitim programı düzenleyerek sertifika vermek.

8.      Okul, ve cami gibi yerlerde dezenfeksiyon işlemlerini yapmak.  

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz