06.01.2023 09:57
RİZE BELEDİYESİ'NDEN SAHİPSİZ HAYVANLAR İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Sahipsiz Hayvanlarla ilgili, Rize Belediyesi olarak 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Belediyelerin alacağı tedbirler kısmında bahsedilen hükümleri uygulamaktayız. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu uygulama yönetmeliğinde, Belediyenin alacağı tedbirler kısmında, hayvanların rehabilite edilerek (aşılama, kısırlaştırma ve tıbbi bakımlarının yapılması), alındığı ortama geri bırakılması ibaresi mevcuttur. Belediyemiz de, Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon merkezinde bu sahipsiz hayvanlarının kuduz aşılarının yapılması parazit kontrollerini ve küpelenerek alındığı ortama geri bırakılması işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Rize Belediyesi olarak Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi'mize sadece sokakta varlığı tespit edilen hasta, sakat ve aşırı saldırgan sokak hayvanlarını alabilmekteyiz. 4445053 numaralı İstek-Şikayet hattımızdan Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ulaşılması durumunda vatandaşlarımız, uygulamalarımızla ilgili ayrıntılı olarak bilgilendirilebilmektedir.

Vatandaşlarımızın talep veya şikayetleri doğrultusunda şikayete konu alanda çözüm odaklı ayrıntılı bir çalışma yapılabilmesi için Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği vatandaşlarımızın adres ve iletişim bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 4445053 numaralı istek- şikayet hattımızdan Belediyemize ulaşıldığı taktirde çalışmalarımız daha etkin bir şekilde sonuçlanabilmektedir.

Tabii ki bu çalışmalarımız köylerde ve diğer ilçelerle birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilse çok daha verimli olacaktır. Bizler bu sorunu da masaya yatırıp nasıl bir çözüm bulabileceğimizi istişare ettik ve sonuçta İl Özel İdaresi ile bir protokol hazırlığına girdik. Protokol 2019 yılından beri devrede. İl Özel İdaresinin sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanlara da dokunabilmek için bu protokolü imza altına aldık. Köylerden gelen yaralı, kanamalı, hasta hayvan bildirimlerinde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezimize getirilen hayvanlara klinik hizmeti vererek tedavi, bakım ve rehabilitasyon işlemlerinin Belediyemiz Rehabilitasyon Merkezimizde gerçekleştirilmesini sağladık.

Sahipsiz hayvanlarla mücadele yükümlülüğü 5199 sayılı kanunda belirtildiği gibi, başta Valilik olmak üzere İl Hayvanları Koruma Kurulu uhdesinde olup paydaşlarımızın tamamının varlığında,

-Tarım Orman Bakanlığı, Milli Parklar Şube Müdürlüğü

-İl ve İlçe Belediyeleri

-İl Özel İdaresi

-Hayvan Sahipleri

-Yerel Hayvan Koruma Görevlileri, ile birlikte çalışarak çözüme kavuşturulabilecek ve yerine getirilebilecek bir yükümlülüktür.

Bizler Belediye olarak şu an için halihazırda var olan kanunun, yürürlükte olan yönetmeliğinin gereklerini yerine getiriyoruz. Sahipsiz Hayvanlarla ilgili sorunların çözümüne katkı sunabilecek başka bir kanun çıkması halinde de onu uygulamakla mükellef olacağız.

Vatandaşlarımızdan hassasiyet ve anlayış bekliyoruz.

Soru ve Görüşleriniz