Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Bünyamin NALKIRAN
20.09.1985 yılında Rize’de doğdu. İlk ve Orta öğretimini Rize'de, 2000 – 2003 yılları arasında Ortaöğretimini Rize Anadolu Lisesi (Rize)’nde, 2003 – 2009 yılları arasında Lisans eğitimini (İnşaat Mühendisliği Lisans Eğitimi (Lisans Eğitimi %100 İngilizce)) Gaziantep Üniversitesi’nde, 2012 – 2014 yılları arasında Yüksek Lisans Eğitimini (Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı) Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yabancı Diller : İngilizce (iyi seviyede) Projeler : 2013 yılından itibaren Rize Belediyesi Su ve Atıksu Master Planı (IPA Projesi) kapsamında çalışmaktadır Bilgisayar Bilgisi : *Autocad Programları, Idecad Programı, Office Programları, E-Hakediş OSKA,Primavera 3.0, İyi düzeyde bilgisayar kullanımı tecrübesi İlgilenilen Alanlar: Spor, Müzik, Sinema, Tırmanış, Tracking, Fitness Genel Karakteristik: Ekip çalışmasına yatkınlık, Risk almadan çalışma, Yüksek sorumluluk bilinci, Yüksek çalışma azmi İş Tecrübeleri: 2009 – 2016 yılları arasında Rize Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.2016 - yılı itibari ile Rize Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü olarak görev almaktadır.

Ana Fonksiyonu:

 İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.

İlgili Servisler :

Su Teknik İşler Servisi

Kanalizasyon Servisi 

 İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.

Müdürlüğün Görevleri :  

Kentimizin sosyal yaşamında çok önemli yer tutan üst ve alt yapıların, hedeflenmiş olan işlerin planlanmasını ve elde edilmiş projelerin uygulanmasını yapmak ayrıca diğer kamu kuruluşlarınca yapılması planlanan işlerin Belediye tarafından takibi ve koordinasyonunu sağlamak,Diğer birimlerle koordine içinde olmak.Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak

Su Teknik İşler Servisi :

1. Belediye hizmet alanı içerisinde içme suyu ihtiyacının karşılanması için gerekli her türlü kuyu, terfi merkezleri, ishale hatları, depo ve şebeke hatları için gerekli malzemenin tespitini yapmak.

2. Mevcut su durumunu tespit etmek, acil olarak yapılması gerekli mevcut şebeke ile irtibatlandırılacak hatları programlamak ve yaptırmak.

3. Öncelikli yapılması gereken şebeke, ana ve tali boru arızalarını yapmak. Depo ve pompa istasyonlarının yüklenici firmalarca yapılması sırasında kontrol etmek, işletme projelerini temin etmek.

4. Doğacak arızalara anında müdahale etmek ve gidermek.

5. Mevcut olan ve yeni tesis edilecek içme suyu hatlarını ve buna bağlı vana, tahliye, baca, terfi merkezleri, pompa istasyonları, su depoları vb. gibi tesislerin bakımı ve işletilmesi, meydana gelen arızaların giderilmesinden sorumlu olmak.

6. Kullanılan istasyonların bakımı, işçi ve bekçiler için yaptırılan binaların ve kulübelerin küçük bakım işlerini, terfi hatlarının bakım ve temizliğini yürütmek.

7. İçme suyu arıtma tesislerinde artırılan suların depolara ve şebekeye tevzi işlerini yapmak, şebekede oluşabilecek su kaçaklarını tespit ederek önlemeye çalışmak.

8. İçme suyu depolarının çalışmalarını ve doluluklarını kontrol etmek.

9. Yeni abonelerin şebekeye bağlanmasını sağlamak.

10. İdarenin hizmet ve yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi  sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapmak.

11. Pompa istasyonlarında çalışan her türlü motor, makine, elektrik tesis ve donanımı ile cihazların onarımlarını, onarımdan sonraki montaj, gerekli değiştirme ve yenileme işlemlerini yapmak.

12. Tesislerde sabotaj vb. eylemlere karşı güvenlik tedbirlerini almak.

13. Birimlerde kullanılan malzemelerin ambar kayıtlarını tutmak.14. İstatistik bilgileri ve aylık faaliyet raporlarını tanzim etmek.

Kanalizasyon Servisi :

1.     Şehrimizin kanalizasyon şebekesinin onarımını yapmak, şebekede meydana gelen her türlü arızanın giderilmesini sağlamak, yeni şebeke yapımı için gerekli çalışmaları yapmak, yağmur ızgaraları ve bacalarının temizliğini rutin olarak yaptırmak, yağmur ve sel baskınlarına karşı tedbir almak, yeni abone işlemlerini yaparak şube yolu bağlantısını yapmak, yapılacak inşaatların kanalizasyon şebekesine uygunluğunu kontrol etmek.

2.      Bağlantı Ekibi :  Mevcut kanalizasyon şebekesine ilave olarak, yeni imara açılan bölge ve mahallelere kanalizasyon şebekesi yapımı, yeni döşenen kanalizasyon şebekesi ile kanalizasyon bağlantılarının yapılması ve değiştirilmesi gereken şebeke hatlarının yenilenmesini, parsel bağlantılarının yapılmasının sağlanması.

3.      Kanalizasyon Arıza Ekibi : Mevcut kanalizasyon şebekelerinde meydana gelen arızaların giderilmesi ve onarım etkinliklerini gerçekleştirmek.

4.      Yağmur Izgara Ekibi : Mevcut yağmur ızgaralarının temizlik ve tamiratını yapar. İmar düzenlemesi ile yeni açılan cadde ve sokaklara, yağmur ızgarası ile hatlarının yapım işini gerçekleştirmek.

5.      Vidanjör Ekibi : Kanalizasyon şebekesinde meydana gelen tıkanmaları basınçlı su ile açmak ve bu tıkanmaya neden kum, çakıl ve paçavraları temizlemek, çekici vidanjör ile fosseptik çukurlarının çekilmesi, ayrıca yoğun yağmur suyu ve pissu birikintilerini çekici vidanjör ile çekmek.

6.      Kanal Yapım Ekipleri :  Kanalizasyon yapım ekiplerinin görev alanı yeni şebeke yapımı, şebeke ıslahı, yağmur suyu ızgarası yapımı, yağmur hattı yapımı.

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz