• 18 EYLÜL
    Su Kesintisi
    Arıza Nedeniyle Boğaz Mahallemizin Bazı Bölgelerine Bugün Saat 17:00'a Kadar Su Verilemeyecektir.
  • 17 EYLÜL
    3194 Sayılı İmar Kanunu'na İstinaden 18. Madde Uygulaması
    TUTANAK             26/07/2018 tarih ve 2018-632 sayılı belediye encümen kararı gereği uygun görülen Rize İli Merkez İlçesi Fener Mahallesi 319 ada 1,2,3,4,5 no.lu parseller ve 1002 ada 10 no.lu parsel üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18.Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi uygulaması sonucunda DOPO (Düzenleme Ortaklık Payı Oranı):0.1396702 olarak hesaplanmıştır. Aynı Kanun 19.Maddesi gereği tescil işlemine esas oluşturulan parselasyon planları 20.09.2018 tarihinden 20.10.2018 tarihine kadar 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
  • 17 EYLÜL
    Su Kesintisi
    Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle Engindere Mahallemizin Bazı Bölgelerinde Bugün Saat 17:00'a Kadar Su Kesintisi Uygulanacaktır.
  • 16 EYLÜL
    Su Kesintisi
    Oluşan Arıza Nedeniyle Kale,Kavaklı ve Halatçılar Mahallelerimizin Bazı Bölgelerine Bugün Saat 19:00'a Kadar Su Verilemeyecektir.
  • 16 EYLÜL
    Su Kesintisi
    Oluşan Arıza Nedeniyle Gülbahar,Müftü ve Ekremorhon Mahallelerimizin Bazı Bölgelerine Bugün Saat 15:00'a Kadar Su Verilemeyecektir.
  • 14 EYLÜL
    Su Kesintisi
    Oluşan Arıza Nedeniyle Yeniköy Mahallemizin Bazı Bölgelerine Saat 12:00'a Kadar Su Verilemeyecektir.Bilgilerinize
  • 13 EYLÜL
    Su Kesintisi
    Oluşan Arıza Nedeniyle Yeniköy Mahallemizin Bazı bölgelerine Saat: 23:00'a Kadar Su Verilemeyecektir
  • 12 EYLÜL
    Su Kesintisi
    Oluşan Arıza Nedeniyle Ekmekçiler, Kale, Kavaklı, Halatçılar, Yağlıtaş ve Kaplıca Mahallelerimizin Bazı Bölgelerine Bugün Saat 15:00'a Kadar Su Verilemeyecektir.Bilgilerinize.
  • 11 EYLÜL
    Su Kesintisi
    Bakım Onarım Çalışması Nedeniyle Reşadiye, Mermerdelen, Camiönü, Fener ve Boğaz Mahallelerimizin Bazı Bölgelerine Bugün Saat 17:00'a Kadar Su Verilemeyecektir.
  • 08 EYLÜL
    Su Kesintisi
    Oluşan Arıza Nedeniyle Bağdatlı,Gülbahar ve Hamzabey Mahallelerimizin Bazı Bölgelerine Bugün Saat 12:00'a Kadar Su Verilemeyecektir.

Soru ve Görüşleriniz