• 29 AĞUSTOS
  İlaçlama
  Bu Akşam 20:00 – 24:00 Saatleri Arasında Alipaşa, Çiftekavak, Boğaz, Fener, Ekmekçiler, Pehlivan, Kaplıca, Değirmendere, Dağsu, Atmeydanı, Halatcılar, Kale, Yağlıtaş ve Kavaklı  Mahallelerimizin Genelinde İlaçlama Yapılması Planlanmaktadır. Hassasiyetiniz ve Anlayışınız İçin Teşekkür Ederiz. Rize Belediyesi
 • 29 AĞUSTOS
  Su Kesintisi
  Bakım Onarım Çalışması Nedeniyle Müftü,Paşakuyu ve Gülbahar Mahallelerimizin Bazı Bölgelerine Bugün Saat 17:00’a Kadar Su Verilemeyecektir.
 • 29 AĞUSTOS
  Su Kesintisi
  Bakım Onarım Çalışması Nedeniyle Taşlıdere ve Hamidiye  Mahallelerimizin Bazı Bölgelerine Bugün Saat 12:00’a Kadar Su Verilemeyecektir
 • 28 AĞUSTOS
  İlaçlama
  Bu Aksam 20:00 – 24:00 Saatleri Arasında Camiönü, Mermerdelen, Reşadiye, Eminettin, Piriçelebi, Hamidiye, Taşlıdere, Dağınıksu, Mezra, Bozkale, Engindere, Portakallık, İslampaşa ve Bağdatlı Mahallelerimizin Genelinde 'Yağmur ve Rüzgar Olmaması Durumunda' Sivrisinek Mücadelesi Kapsamında İlaçlama Yapılması Planlanmaktadır, Hassasiyetiniz ve Anlayışınız İçin Teşekkür Ederiz.
 • 26 AĞUSTOS
  İlaçlama
  Bu Aksam 20:00 – 24:00 Saatleri Arasında Atmeydanı, Halatçılar, Kale, Yağlıtaş, Kavaklı, Dereüstü, Balsu, Fatih, Çorapçılar, Hamzabey, Alipaşa, Çiftekavak, Boğaz ve Fener Mahallelerimizin Genelinde 'Yağmur ve Rüzgar Olmaması Durumunda' Sivrisinek Mücadelesi Kapsamında İlaçlama Yapılması Planlanmaktadır, Hassasiyetiniz ve Anlayışınız İçin Teşekkür Ederiz.
 • 25 AĞUSTOS
  İlaçlama
  Bu Aksam 20:00 – 24:00 Saatleri Arasında Engindere, İslampaşa, Portakallık, Bağdatlı, Piriçelebi, Eminettin, Reşadiye, Mermerdelen, Camiönü, Ekmekçiler, Pehlivan, Kaplıca, Değirmendere ve Dağsu  Mahallelerimizin Genelinde 'Yağmur ve Rüzgar Olmaması Durumunda' Sivrisinek Mücadelesi Kapsamında İlaçlama Yapılması Planlanmaktadır, Hassasiyetiniz ve Anlayışınız İçin Teşekkür Ederiz
 • 23 AĞUSTOS
  Su Kesintisi
  Heyelan Nedeniyle Oluşan Arıza Sebebiyle Yapılacak Bakım Onarım Çalışması Nedeniyle    Bozkale,Dağınıksu  ve Mezra  Mahallemize   Bugün Saat  17:00’a Kadar Su Verilemeyecektir.
 • 23 AĞUSTOS
  Su Kesintisi
  Heyelan Nedeniyle Oluşan Arıza Sebebiyle Yapılacak Bakım Onarım Çalışması Nedeniyle    Alipaşa Mahallemize   Bugün Saat  16:00’a Kadar Su Verilemeyecektir.
 • 23 AĞUSTOS
  Su Kesintisi
  Heyelan Nedeniyle Oluşan Arıza Sebebiyle Yapılacak Bakım Onarım Çalışması Nedeniyle    Pilavdağı, Hayrat, Kanbursırt, Değirmendere, Reşadiye, Camiönü, Mermerdelen, Fener, Boğaz, Balsu, Çamlıbel ve Paşakuyu  Mahallelerimizin  Bazı  Bölgelerine  Bugün Saat  17:00’a Kadar Su Verilemeyecektir.
 • 20 AĞUSTOS
  ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ SATIŞI
  İLANRİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN                Belediyemizin bünyesinde bulunan RB-53-98-950 (Motor No: 4TF3889-Şase No: 8TK05211), RB-53-06-HMK/2 (Motor No:RG381010295844N-Şase No: TRHMK10235S121056), RB-53-98-BW138 (Motor No:00430301-Şase No:101650151005), RB53- 85-120G (Motor No: 07Z12653- Şase No: 87V07621) plakalı iş makineleri ve aşağıdaki listede plaka ve özellikleri verilen araçların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık artırma ihale suretiyle aşağıda tabloda belirtilen muhammen bedeller  üzerinden artırım yapılmak üzere  şartname dahilinde ihale tarafına kalandan bedelin peşin tahsil edilmek üzere ayrı ayrı  satışı yapılacaktır. 1-      Araç ve iş makinelerinin muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı, model yılı, markası  aşağıda listede belirtildiği şekildedir. ARAÇLARİŞ MAKİNASI1-      İhale 01.09.2020 Salı günü, saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda    yapılacaktır.2-      İhaleye katılmak isteyen;         a. Gerçek kişiler için;a. Gerçek kişiler için;a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesia.2- Vukuatlı Nüfus kaydıa.3- İmza sirküleri ( Noter tasdikli)a.4- Sabıka Kaydı a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydıa.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsüb. Şirket olarak katılacaklar için;    b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)    b.2- Ticaret odası sicil kaydı    b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)    b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı    b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)    b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı         b.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü    b.8- Tebligat için adres beyanı     b.9- Ticaret sicil gazetesic. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi, c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydıc.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların         şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka          kaydı, Ticaret sicil gazetesi, c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)c.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsüd. Tüm katılım çeşitleri için;d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,   d.2- Geçici teminat  makbuzu.                     d.3- Şartname alındı makbuzue.  Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup,       şirket  olarak  girecekler için  şirket  adına,  gerçek  kişiler  için ihaleye  girecek  olan  kişi  adına     düzenlenmelidir.3-      Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.4-      İdarenin Adresi: Belediye  Hizmet Binası Taşınmaz Servisi Kat:1Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı  53100   RİZETelefaks:   0464 214 40 91 Mail Adresi: tasinmaz @rize.bel.tr İsteklilerin, ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatine kadar Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.5-      İhaleye katılmak isteyenler, 100,00-TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuz karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Taşınmaz Servisinden  alabilir veya ücretsiz görülebilir. 6-      Satılacak olan iş makineleri ve araçlarını görmek isteyenler Belediye karşısı sahil açık otapark’ında görülebilir.           İLANEN DUYRULUR

Soru ve Görüşleriniz